Kuvassa on polkupyöriä ja mies polkupyörän kanssa pyöräilykypärä päässään.

Panostusta työmatkaliikkumiseen, tulosta työkykyyn

Palkansaajista useampi kuin neljä viidestä olisi valmis liikkumaan enemmän, mikäli saisi työnantajalta lisää tukea. Yksi keino lisätä aktiivisuutta on työmatkaliikunta. Liikkuva aikuinen -ohjelman toteuttama Henkilöstöliikunnan barometri selvitti niin työnantajien kuin työntekijöidenkin näkemyksiä henkilöstöliikunnan tilasta työpaikoilla. Osana tätä työtä tarkasteltiin myös työmatkaliikunnan tilannetta työpaikoilla.

Yhä useampi organisaatio panostaa myös työmatkaliikuntaan

Yleisin käytössä oleva henkilöstöliikunnan palvelu on liikuntaseteli (76 %). Yli kolmannes (35 %) organisaatioista kannustaa myös työmatkapyöräilyyn ja kävelyyn. Kannustaminen voi olla asianmukaisten suihku- ja vaatteidenvaihtotilojen tarjoamista, kunnollista pyöräpysäköintiä, erilaisia kampanjoita tai vaikkapa työsuhdepyörän tarjoamista henkilöstölle.

Työmatkaliikkumiseen kannustavat toimenpiteet lisääntyivät organisaation koon kasvaessa. Työmatkaliikkumisen kehitystrendi on ollut myönteinen. Vuonna 2019 tehdyssä selvityksessä vain 10 % organisaatioista kannusti työmatkaliikuntaan, nyt vastaava luku on 35 % (ks. kuva alla).

Työmatkaliikkumiseen kannustamisen kehitystrendi on ollut myönteinen.

Olosuhteilla on väliä

Työmatkaliikunta on tärkeä osa henkilöstöliikuntaa, ja sen olosuhteilla on iso vaikutus työntekijöiden liikunta-aktiivisuuteen. Kysyttäessä työmatkaliikkumista tukevista olosuhteista, työntekijöiden ja työnantajien näkemykset poikkeavat toisistaan. Työnantajien ilmoitusten perusteella pukuhuoneet ja suihkut ovat olemassa lähes kaikissa organisaatioissa (90 %), kun taas vastaava luku työntekijöiden vastauksissa on 54 %. Lisäksi työnantajien vastausten perusteella asianmukainen pyöräpysäköinti on 70 prosentissa organisaatioista, kun taas työntekijöistä pyöräpysäköinnin koki asianmukaiseksi 29 %.

Työmatkaliikkumisen suunnitelmien tekeminen on Suomessa vielä varsin uusi ilmiö. Liikkumissuunnitelmassa arvioidaan, miten työpaikalle saavutaan ja kirjataan, mitä konkreettisia toimenpiteitä työpaikalla tehdään, jotta ympäristöystävällinen ja aktiivinen työmatkaliikkuminen lisääntyy. Vain neljässä prosentissa organisaatioista on tehty työmatkaliikkumisen suunnitelma. Työntekijöistä 12 % kertoi työpaikkansa tarjoavan työsuhdepyöräetua ja muutamasta (6 %) työpaikasta löytyy asiointipyöräkin.

Työpaikoilla on käsissään ratkaisun avaimet

Ei ole yhdentekevää, kuinka työntekijät kulkevat työmatkansa. Henkilöstöliikunnan barometrin mukaan palkansaajista joka neljäs (24 %) saavuttaa liikkumissuositukset. Ne, joilla liikkumissuositukset toteutuvat, kokevat myös oman työkykynsä paremmaksi kuin ne, jotka eivät täytä liikkumissuosituksia. Vastaajat, joiden työpaikka tukee henkilöstöliikuntaa, kokevat työkykynsä paremmaksi.

Kuitenkin kaikista vastaajista useampi kuin neljä viidestä (83 %) voisi ainakin harkita tarttuvansa johonkin työnantajan tarjoukseen ja liikkuvansa nykyistä enemmän. Raha, kampanjat, työyhteisön yhteinen liikunta, itselle mielekkäät liikuntamuodot, aktiivisuutta edistävät olosuhteet sekä työsuhdepyörä motivoisivat eniten lisäämään liikkumista. Potentiaalisia liikunnan lisääjiä on kaikissa ammatti- ja ikäryhmissä.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.