Kaksi henkilöä haravoi lehtiä.

Liikunnasta lääke stressinhallintaan

Pitkään jatkuessaan työperäinen stressi sairastuttaa sekä heikentää työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Tutkitusti liikunta on parasta lepoa aivoille.

Työn luonne on muuttunut henkisesti yhä raskaammaksi

Psyykkinen kuormitus ja henkinen jaksaminen ovat nousseet keskeisiksi työelämän haasteiksi. Suomessa naisista joka viides ja miehistä 15 prosenttia on kokenut merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. (FinTerveys 2017.)

Työstressin helpottamiseksi tulisi tukea työntekijää ja tehdä muutoksia työpaikalla. Stressin kokemiseen vaikuttavat mm. työn sisältö, työyhteisön vuorovaikutustilanteet, johtamistapa sekä yksilöllinen stressiherkkyys.

Stressin hallinnassa auttaa, jos työpäivän aikana on mahdollisuuksia palautua. Työpaikka voi monin keinoin luoda työntekijöille mahdollisuuksia palauttaviin hetkiin. Esimerkiksi:

Liikunnan avulla voidaan vahvistaa työntekijöiden voimavaroja ja parantaa työpaikan ilmapiiriä.

On tutkittu fakta, että

  • Liikunta on hyvin pieninäkin annoksina parasta lepoa aivoille. Liikunta vilkastuttaa aivojen verenkiertoa ja vaikuttaa tarkkavaisuuteen, muistiin sekä oppimiseen.
  • Fyysinen kunto vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme ongelmiin ja millainen on elämänasenteemme. Kun olemme fyysisesti paremmassa kunnossa, myös usko omiin kykyihin on korkeampi.
  • Paremmassa kunnossa oleva toipuu stressiä aiheuttavista työtilanteista paljon nopeammin.
  • Työmatkaliikuntaa harrastavat kokevat merkittävästi vähemmän stressiä ja heillä on myös vähemmän sairauspoissaoloja. Lisäksi aktiivinen työmatka lisää työnteon tehokkuutta.
  • Stressaantuneen kannattaa suunnata luontoon elpymään. Luonnossa liikkuminen kohottaa kuntoa, rentouttaa, parantaa muistia ja virkistää.
  • Työpaikkojen yhteiset liikuntavuorot ja erilaisiin tapahtumiin osallistuminen parantavat työpaikan sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä.
  • Työpaikan tai yksikön yhteinen projekti, jolla lisätään kaikkien liikkumista, kasvattaa parhaimmillaan porukan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toisten kannustamisen kulttuuria. Se puolestaan johtaa tulokselliseen ja motivoituneeseen työntekoon.

Työnantaja voi tukea itsenäisissä ratkaisuissa

Liikunnasta lepoa aivoille

Aivojen tiedonkäsittelykyvyn ylikuormittuminen voi johtaa stressiin ja uupumuksen kaltaisiin oireisiin. Kognitiivista suorituskykyä kannattaa suojella sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla.

Lue lisää >

Luontoliikunta

Todennettujen terveysvaikutusten lisäksi luonto ja viheralueet lisäävät ihmisten kokemaa työn imua ja tuottavuutta.

Lue lisää >

Työmatkaliikunta

Lihasvoimalla eli kävellen, hölkäten tai pyöräillen kuljetut työmatkat vähentävät työn aiheuttamaa stressiä. Töihin liittyvät ajatukset karisevat matkalla tuuleen, ja samalla terveys kiittää. Ympäristövaikutuksista puhumattakaan.

Lue lisää >

Miten ennaltaehkäistä stressiä ja edistää palautumista?

Oheisella videolla tutkija, psykologian tohtori Anniina Virtanen Työterveyslaitokselta kertoo stressin ennaltaehkäisystä ja palautumisen edistämisestä niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta.

Työnantaja voi edistää työntekijöiden palautumista mm.

  • kiinnittämällä huomiota kuormituksen kohtuullisuuteen
  • turvaamalla työntekijöiden mahdollisuuden työn tauottamiseen

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.