Två personer som krattar löv.

MOTION SOM LÄKEMEDEL FÖR STRESSHANTERING

Långvarig arbetsrelaterad stress leder till sjukdomar och försämrar arbetshälsan och arbetssäkerheten. Forskning visar att motion är den bästa vilan för hjärnan.

ARBETE HAR BLIVIT PSYKISKT TUNGARE

Psykisk belastning och psykisk ork har blivit centrala utmaningar i arbetslivet. I Finland har var femte kvinna och 15 procent av männen upplevt betydande psykisk belastning. (FinHälsa 2017.)

Stress påverkas bland annat av arbetets innehåll, arbetsgemenskapens interaktionssituationer, ledningssättet samt den individuella stresskänsligheten. För att förebygga stress kan arbetsplatsen till exempel skapa ett avslappnande pausrum, se till att arbetstagare har tillräckligt med pauser samt ordna gemensam pausgymnastik.

Här är några fakta:

  • Även en liten dos motion ger vila åt hjärnan. Motion stimulerar hjärnans blodcirkulation och påverkar uppmärksamheten, minnet och inlärningen.
  • Den fysiska konditionen påverkar ens inställning till livet och återhämtningen från stressande situationer.
  • Motion på väg till och från arbetet minskar stress och sjukfrånvaro samt ökar arbetets produktivitet.
  • Naturen är en utmärkt plats för återhämtning från stress.
  • Gemensamma motionsturer, evenemang och projekt förbättrar arbetsplatsens sociala och sociala gemenskap.