En skateboardåkare, en cyklist och två vandrare korsar skyddsräcket.

ARBETSRESAN, DEN BÄSTA VARDAGSMOTIONEN

Nästan hälften av de finländska arbetstagarna har mindre än en sju kilometers arbetsresa. Att ta sig till arbetsplatsen med cykel eller till fots är ett av de effektivaste sätten att kombinera motion och arbete.

Ur arbetsgivarens synvinkel minskar att ta sig till jobbet med cykel eller till fots sjukfrånvaron och stressen samt ökar arbetseffektiviteten.

För närvarande använder 47 procent en personbil på mycket korta (1–2 km) arbetsresor, och även på resor under en kilometer färdas upp till en fjärdedel med bil. Det finns alltså verkligen potential för att börja gå och cykla till arbetet.

Läs mer (på finska) >

Se inspelningen av webbevenemanget Etukeno

Se inspelningen av webbevenemanget Etukeno om motion i anknytning till arbetsresor. Bland annat Henkka Hyppönen och Timo Harakka talar.

Du hittar en inspelning av händelsen bredvid.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

MILJÖANSVAR OCH FÖRMÅNER FÖR ARBETSGIVAREN

Ett miljöansvarigt företag känner till sin miljöpåverkan och bär sitt ansvar för sin miljöbelastning. Det lönar sig att alltid uppmuntra arbetstagare att gå, cykla och använda kollektivtrafiken om situationen tillåter. Detta uppskattas också av kunder och intressentgrupper.

Arbetsgivaren drar konkret nytta av främjandet av motion i anknytning till arbetsresor till exempel i form av ökad arbetstillfredsställelse, arbetshälsa och produktivitet. Dessutom förbättras arbetsplatsens image och attraktivitet samtidigt som sjukfrånvaron och sjukpensionerna minskar.