DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR VÅRA WEBBSIDOR

Denna dataskyddsbeskrivning gäller alla webbplatser som upprätthålls av programmet Vuxna i rörelse. Adresserna till dessa webbplatser är:

https://liikkuvaaikuinen.fi
https://liikkuvatyoelama.fi
https://liikuntaneuvonta.fi
https://liikkujanapteekit.fi
https://porraspaivat.fi
https://olipakerranmies.fi

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Jamk Yrkeshögskola
PL 207, 40101 Jyväskylä

PERSON SOM ANSVARAR FÖR PERSONUPPGIFTER

Namn: Anna Suutari
E-post: anna.suutari@jamk.fi
Adress: Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Telefonnummer: +358 400 247 986

Registrets namn är persondataregistret för webbplatser, nyhetsbrev och enkäter inom programmet Vuxna i rörelse.

Registret grundar sig på gällande lagstiftning: PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/1999) 10 § JA 24 § & ARTIKLARNA 13, 14 OCH 30 I GDPR (679/2016)

Syftet med registret är att använda personuppgifterna i programmet Vuxna i rörelse i programmets kommunikativa åtgärder (e-postlistor, enkäter, evenemang). Personuppgifterna lämnas inte ut till utomstående och används inte heller för kommersiella marknadsföringsändamål.

Registrets datainnehåll och persongrupper

I registret kan man behandla uppgifter som den registrerade själv uppgett på sin webbplats, i nyhetsbrevsystemet eller i enkäter. Uppgifter som sparas i registret kan vara: namn, yrkesbeteckning/ställning, företag/organisation, telefonnummer, e-postadress, adress, organisationens kontaktuppgifter.

Registrets normala informationskällor

Uppgifter som den registrerade angett i nyhetsbrevstjänsterna för programmet Vuxna i rörelse (tidigare I Form för livet programmet ) samt på webbplatsen

https://liikkuvaaikuinen.fi (tidigare kkiohjelma.fi)
https://liikkuvatyoelama.fi
https://liikuntaneuvonta.fi
https://liikkujanapteekit.fi
https://porraspaivat.fi
https://olipakerranmies.fi (tidigare suomimies.fi)

Med hjälp av Facebook Inc. -Bolagets Facebook Pixel -cookie kan vi rikta Facebook-reklam till användare som besökt vår webbplats samt följa upp resultaten av reklamen. Programmet Vuxna i rörelse kan dock inte själv identifiera de användare som besökt webbplatsen. Mer information om verktyget Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter samt överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående och de överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret

Uppgifterna förvaras tekniskt skyddade. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter samt flerstegsidentifiering. Obehörigt tillträde förhindras också bl.a. med hjälp av brandväggar och tekniskt skydd. Endast den personuppgiftsansvarige och handläggaren samt särskilt utsedda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utsedda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifter i registret. Användarna är bundna av tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och kan vid behov återställas.

Den registrerades rättigheter

En person/sammanslutning i registret har bland annat rätt att:

• Be den personuppgiftsansvarige tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv samt rätt att begära att dessa uppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen begränsas eller motsätta sig behandlingen
• I den mån behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke har han eller hon rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförts på basis av samtycket innan det återkallades.
• Göra ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Begäran ska lämnas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som framställt begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar till kunden inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Innehåll inbäddat från andra webbplatser

Artiklarna på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videor, bilder, artiklar osv.). Att öppna inbäddat innehåll som hämtats från andra webbplatser kan jämföras med att besökaren själv besöker en tredje parts webbplats.

Dessa webbplatser kan samla information om dig, använda cookies, inbädda tredje parts kakor och övervaka din interaktion med inbäddat innehåll, inklusive interaktion om och när du är inloggad som användare på en extern webbplats.