En man spelar padel.

SKATTEFRIA PERSONALFÖRMÅNER

Kostnaderna för den förmån som arbetsgivaren erbjuder kan dras av till fullt belopp i inkomstbeskattningen – när vissa kriterier uppfylls. När förmånen är skälig och sedvanlig är den också skattefri för arbetstagaren.

SEDLAR OCH MYCKET ANNAT

Med personalförmåner avses förmåner som arbetsgivaren ordnar för sina arbetstagare och som ges på basis av ett arbets- eller tjänsteförhållande, men som inte är ersättning för utfört arbete. På många arbetsplatser används en motions- och kulturförmån som arbetsgivaren erbjuder och som arbetstagarna kan utnyttja på önskat sätt. Det finns även andra alternativ. Arbetsgivaren kan till exempel stödja personalens motions- och hobbyverksamhet skattefritt antingen genom att ordna verksamheten själv eller genom att erbjuda möjligheter till självständig motion och hobbyverksamhet enligt dessa villkor:

Med vilka andra motionslösningar kan arbetsgivaren stödja personalens välbefinnande? Arbetsgivarens TOPP 5 räknar upp lösningar som kan skräddarsys så att de fungerar för förhållanden på respektive arbetsplats och enligt arbetsuppgift.

Företagshälsovård

Lagen förpliktar arbetsgivaren att ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare. Dessutom kan arbetsgivaren om så önskas ordna företagshälsovårdsinriktad sjukvård som personalförmån för arbetstagarna. Från och med januari 2020 kan FPA också ersätta kostnaderna för besök på företagsfysioterapeuternas direktmottagning. Arbetstagaren kan alltså en gång söka sig till företagsfysioterapeutens mottagning utan remiss, om arbetsgivaren och företagshälsovården har avtalat om saken separat.

Mannen är på sjuksköterskans mottagning.

Massage

Arbetsgivaren kan som skattefri rekreationsverksamhet på arbetsplatsen med vissa intervaller bekosta en massör till arbetstagarnas förfogande eller ingå ett avtal med en producent av massagetjänster, som arbetstagarna med vissa intervaller kan boka en tid till. Dessutom erbjuder många tjänsteproducenter som erbjuder motions- och kultursedlar en massageförmån som kan erbjudas skattefritt i genomsnitt 30 euro per månad och arbetstagare.