En kvinna sträcker sina bröstmuskler mot sidan av en lastbil.

MOTION HAR ETT SYFTE

Motion är ett utmärkt sätt att förbättra arbetsförmågan. Vi vill att motion ska vara lätt tillgänglig för alla arbetsplatser.

ARBETSLIV I RÖRELSE

Helheten Arbetsliv i rörelse förnyar och stärker motionens betydelse i det finländska arbetslivet. Vi utför samhälleligt påverkansarbete och strävar efter att utveckla praxisen på arbetsplatserna.

Arbetsliv i rörelse erbjuder lösningar för såväl arbetsplatsernas ledning som personalen.

En mans fötter går nerför gatan.

Lätt att använda

Arbetsliv i rörelse utformar motionen så att den är användbar och ändamålsenlig för arbetsplatserna.

Ledningen avgör hur man ska gå till väga i vardagen på varje arbetsplats. På dessa sidor samlar vi verktyg och verksamhetsmodeller, och innehållet kompletteras hela tiden. Vårt mål är att ledningen använder motionsbaserade metoder för att stödja personalens arbetsförmåga.

Ändamålsenligt

Med innehållsutbudet vill vi förnya motionens ställning på arbetsplatsen. Vi hoppas att det inte bara är en personalförmån för de mest ivriga, utan ett sätt att öka personalens välbefinnande, hälsa och arbetsförmåga.

Om hela arbetslivet betraktas som ett pussel, har det inte riktigt funnits någon tydlig plats för en motionspusselbit. Motion har ofta lagts åt sidan eller anpassats till fel ställe i pusslet. Om en motionspusselbit saknas lämpar det sig bäst att lägga till den i samband med arbetsförmågan, eftersom en tillräcklig fysisk kondition och motion förbättrar arbetsförmågan.

Vi lyssnar på er

För att innehållet på vår webbplats ska vara ändamålsenligt vill vi veta vilka önskemål och behov arbetsplatserna har. Därför lyssnar vi gärna på er. Dessutom sammanställer vi god praxis och framgångshistorier som kan delas med andra.

Motion som en del av arbetslivet

Motion har en outnyttjad potential som gagnar individen, arbetsplatserna och hela samhället. Vi för aktivt detta budskap vidare via flera kanaler och samarbetar gärna. Våra partner är många aktörer inom arbetslivet. De regionala idrottsorganisationerna arbetar på olika håll i Finland och sköter ärenden som gäller motion och idrott på arbetsplatserna. Arbetsgruppen för Arbetsliv i rörelse arbetar för att uppnå bestående effekter.

För befolkningen i arbetsför ålder

Arbetsliv i rörelse är den andra temahelheten i programmet Vuxna i rörelse.

Vuxna i rörelse är ett program för motionsfrämjande som riktar sig till befolkningen i arbetsför ålder. I rörelse-programmen omfattar människor i alla åldrar, från Småbarnspedagogiken i rörelse till Ikiliikkuja, som riktar sig till seniorer. Alla I rörelse-program finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.