TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande som utarbetats av Jamk Yrkeshögskola / programmet Vuxna i rörelse.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.liikkuvatyoelama.fi och har upprättats 20.11.2020 och uppdaterats 27.6.2022 enligt situationen. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av den utomstående expertorganisationen MEOM Oy.

TILLGÄNGLIGHETEN FÖR DIGITALA TJÄNSTER

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven (WCAG A- och AA-nivå).

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT

Användarna av webbplatsen kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem. Till näst kommer en lista över de problem som vi känner till och som vi kommer att åtgärda. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte finns på listan, vänligen meddela oss om det.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

UPPTÄCKTE DU BRISTER I TILLGÄNGLIGHETEN I VÅRA DIGITALA TJÄNSTER?

Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att korrigera problemet. Du kan anmäla bristen per e-post till adressen liikkuvaaikuinen@jamk.fi.

TILLSYNDSMYNDIGHET

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratörer. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte alls får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbsida berättas noggrant hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
tel. 0295 016 000