Två män och två kvinnor går på en skogsväg.

TÄNK OM MAN INTE SATT

Det finns många arbetsuppgifter som endast kan skötas sittande. Men ofta är sittandet bara en vana. Vem vågar vara annorlunda om ingen annan reser sig?

LEDNING OCH HANDLEDARE SOM DRIVER FÖR FÖRÄNDRING

När praxisen förnyas behövs ledningen och förmännen med i arbetet. Deras exempel visar om minskat sittande endast blir ett festtal eller om det verkligen genomförs på arbetsplatsen.

KULTUR FÖRÄNDRAS MED SAMARBETE

  • Det lönar sig att granska hur mycket man sitter i samband med bedömningen av risker och olägenheter, varvid lösningarna behandlas i samarbete med arbetarskyddet.
  • Det lönar sig att satsa på arbetsplatsens fysiska miljö. På så sätt uppmuntrar miljön redan i sig till att minska det rikliga sittandet.
  • Uppmuntra personalen att röra sig till och från arbetet till fots eller med cykel.
  • Ledningens och förmännens uppgift är att värna om att verksamhetssätten genomförs tillsammans med personalen.