MOTION FÖR ARBETSFÖRMÅGANS SKULL

Det finländska arbetslivet behöver nu mycket gott. Med motion stärks sinnet och kroppen för att tåla turbulens. Satsningar på personalens motion och rörlighet vittnar också om ansvarsfullhet. Samtidigt är det en lönsam investering.

SKAPAD FÖR ATT ANVÄNDAS

Arbetsliv i rörelse erbjuder motionslösningar som stöder personalens arbetsförmåga. Ta fram egna lämpliga metoder för just er arbetsplats!

MOTION GER ARBETSFÖRMÅGA OCH RESULTAT

Handboken Motion ger arbetsförmåga och resultat (Liikunnalla työkykyä ja tulosta) hjälper att öka motion och rörelse i arbetsgemenskapen. Handboken presenterar de sex bästa motionsmetoderna för er arbetsplats.

Omslagsbild av guiden Arbetsförmåga och resultat med träning

VAD VILL DU ÄNDRA PÅ DIN ARBETSPLATS?

Sjukfrånvaro

Ryggproblem och sjukfrånvaro. När personalen lider blir det inte heller några rekord i resultaten. Ta ett produktivitetssprång genom att satsa på motion.

Läs mer >

Stress i arbetet

Arbetsrelaterad stress är en av vår tids största utmaningar. Som ett gemensamt projekt på arbetsplatsen ger ökad motion inte bara ökad ork, utan även bättre sammanhållning för teamet.

Läs mer >

Resurserna räcker inte till

Hur satsar man på personalens motion och arbetsförmåga när man måste spara på allt? Lyckligtvis finns det gott om avgiftsfria lösningar.

Läs mer >

Distansarbete och sittande på kontoret

Hälsoriskerna med att sitta kan minskas endast genom att sitta mindre. Lösningar finns för hela arbetsgemenskapen. Eftersom så många sitter mycket måste man också hitta många sätt att hålla paus från sittandet.

Läs mer >

Miljöansvar

Arbetsplatsen kan påverka minskningen av utsläppen från trafiken genom att stöda smarta val för arbetstagarnas arbetsresor. Motion i samband med arbetsresor har bevisligen också många andra fördelar.

Läs mer >

En person korsar en skyddsväg på cykel.

SE INSPELNINGAR AV TIDIGARE ETUKENO-EVENEMANG ONLINE

Motion ökar kassaflödet

Under evenemanget funderade man under ledning av arbetslivsexperter på varför motion fortfarande bara är något roligt som görs då man har hälsofrämjande evenemang, trots att det skulle vara möjligt att uppnå så mycket mer: som att öka innovation och arbetsförmågan samt leda till mindre stress och sjukfrånvaro.

Företagarcoach Jari Sarasvuo utmanade arbetsplatsernas ledare att fundera på nya sätt att förbättra affärsverksamheten.

Resor till arbetet är en förlorad möjlighet

Under evenemanget gick man igenom varför det är klokt av arbetsgivaren att stödja arbetsresor som görs med muskelkraft i stället för att man ska ta sig till jobbet med egen bil. Arbetsförmågan skulle förbättras hos majoriteten av arbetstagarna om de motionerade mer.

Innovationsdirektören, serieföretagaren och fackboksförfattaren Henkka Hyppönen diskuterade i sitt anförande om man kan få arbetstagare att göra bättre val för sig själv.

Hybridarbetet har kommit för att stanna – är du redo?

Under evenemanget funderade man på vad som är bra och dåligt med hybridarbete. Är hybridarbete en börda eller räddning? Expertpanelen funderade bland annat på hurdana metoder för återhämtning som minskar belastningen och vilken plats motion har i hybridarbete.

Företagaren, ledaren och genomföraren av kreativa processer Saku Tuominen berättade hur man i en organisation kan uppnå topprestationer, men ändå må bra.

Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.


Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.


Oops! This video will not be shown because you have disabled the marketing cookies. To see the video, accept marketing cookies.

MOTION UTNYTTJAS OTILLRÄCKLIGT I ARBETSLIVET

Längre yrkeskarriärer, bättre resultat, starkare hälsa och arbetsförmåga.

Alla fördelar fås i samma förmånliga paket. Alltför sällan utnyttjar arbetsplatserna all potential som finns med motion. Det finns fördelar för individen, arbetsgivaren och hela samhället.

För individen

I framtiden kommer många av oss att tjäna vårt uppehälle med företagande eller med en kombination av olika arbeten. Ansvaret för den egna arbetsförmågan ökar.

För arbetsgivaren

Personalen påverkar arbetsgemenskapens framgång. Redan i små doser stärker motion psykiskt välbefinnande, smidigt tankearbete, fysisk ork och hälsa.

För samhället

Det finns cirka 3,1 miljoner personer i arbetsför ålder och de borde orka under en hel lång arbetskarriär. Personer med god kondition orkar arbeta ända fram till pensionsåldern oftare än andra.

TOPP 5 – DET HÄR ÄR DET FRÅGAN OM!

Specifika motionslösningar som kan användas på arbetsplatsen.

Välj en eller gör alla. En del kanske redan används hos er! Ni kan börja med enskilda handlingar och ni behöver inte någon omfattande plan eller en stor budget.

En byggare sträcker sig med en käpp på en byggarbetsplats.

BEKANTA DIG ÄVEN MED VÅRA ANDRA WEBBPLATSER