Saxen klippte öppningsbandet i cykelparken.

TOPP 5 MOTIONSMETODER SOM STÖD FÖR ARBETSFÖRMÅGA

Välj en eller gör alla med en helhetsplan. Ett arbetsliv i rörelse innebär mångsidiga motionslösningar som utarbetas enligt arbetsgemenskapens behov.

ARBETSGIVARENS TOPP 5 – VÄLJ BLAND DESSA

När ni vill stöda personalens arbetsförmåga med motionslösningar kan ni börja med enskilda handlingar. Det behövs ingen omfattande plan och framför allt ingen stor budget. Dessa lösningar kan skräddarsys så att de fungerar på just er arbetsplats och enligt arbetsuppgift.

Uppskattande tal

 • Från tankar till ord och från ord till handling
 • En positiv ton i ledningens tal och diskussioner om upprätthållande av arbetsförmågan, motion och hälsosamma levnadsvanor. Detta återspeglas i hela arbetsgemenskapen.
 • Det lönar sig att ta upp frågan till exempel på möten och gemensamma evenemang

Motion som stöds av arbetsgivaren

 • Arbetsgivarens ekonomiska stöd för egen motion
 • Arbetsgivarens ekonomiska stöd för att ordna gemensamma motionsgrupper och -evenemang. Den verksamhet som ordnas för hela personalen är skattefri.
 • Användning av arbetstid för motion

Pausgymnastik

 • Aktiva pauser effektiverar arbetet och hjälper med återhämtning
 • All motion som gör att man tar en paus i arbetet är bra
 • Pausgymnastik ordnas internt, skaffas som en tjänst på datorn som leder pausgymnastik på datorskärmen eller ordnas av en utomstående serviceproducent
 • Kom tillsammans överens om metoder för att minska sittandet

Motion i anknytning till arbetsresor

 • Uppmuntra till att delvis eller helt ta sig till arbetet till fots och med cykel
 • Cyklar för arbetstagare eller personalbiljett för kollektivtrafik ökar motion i anknytning till arbetsresor
 • Ett bra sätt att förbättra miljöansvaret

Förhållanden, pausutrymmen, möbler

 • Omklädningsrum och tvättrum samt cykelparkering för personer som motionerar på väg till och från arbetet
 • Möblerna och inredningen på arbetsställena, vid möteslokalerna, i pausutrymmena och i personalrummen möjliggör till exempel mer motion för sittande arbetstagare eller bättre återhämtning för personer med medeltungt arbete
 • Den viktigaste råvaran i en aktiverande arbetsmiljö framom pengar är fantasin