Fem personer som spelar Mölkky.

LADDA BATTERIERNA GENOM ÅTERHÄMTNING

Se till att få en god sömn och använd aktiva återhämtningsmetoder, för ett bättre liv! Återhämtning är en färdighet som det lönar sig att värna om så att arbetet inte belastar för mycket.

ÅTERHÄMTNINGSMÄSTARE

Återhämtning, inklusive sömn, är viktig för både välbefinnandet och arbetsförmågan. Med åldern blir återhämtningen långsammare, men med god fysisk kondition kan den påskyndas. Regelbunden motion har en positiv inverkan på hur länge du sover, hur effektivt du sover, sömnkvaliteten och hur snabbt du somnar.

Du kan också återhämta dig under arbetsdagen, till exempel så här:

  • regelbundna mikropauser – redan 3 minuter har en positiv effekt på hjärnan
  • pauser i sittandet med 30 minuters mellanrum
  • hälsosamma måltider
  • under pauserna diskuteras något helt annat än arbete
  • stanna upp och lugna sinnet särskilt när det är bråttom.
En man som sitter med slutna ögon på en soffa med en termos i handen.