Mannen räknar pengarna på bordet framför sig.

SEN SENARE, NÄR DET FINNS PENGAR

Hur kan man satsa på personalens motion och arbetsförmåga när man måste spara på allt? Lyckligtvis finns det gott om avgiftsfria lösningar.

INVESTERING är också möjligt i svåra tider

Det kan kännas mycket sekundärt att satsa på arbetstagarnas motion när ekonomin på arbetsplatsen är ansträngd. Sanningen är däremot att personalen med sin arbetsinsats och kompetens står för det ekonomiska resultatet, och detta resultat påverkas av kostnaderna för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. Arbetsplatsens ledning har i uppgift att ansvara för att man satsar på arbetshälsan.

LYCKLIGTVIS INNEBÄR INTE ALLA LÖSNINGAR STORA EKONOMISKA UPPOFFRINGAR. OCH MOTIONEN BETALAR TILLBAKA SIG SJÄLV!

AVGIFTSFRIA OCH SNABBA LÖSNINGAR

Ledningen kan öka det motionsinriktade tänkandet genom att tala respektfullt om arbetsförmågan och upprätthållandet av den samt genom att genom sina handlingar visa att omsorgen om den egna hälsan hör till företagets värderingar. Dessutom lönar det sig att lyssna och samla in idéer från arbetstagare för att stöda den fysiska konditionen samt uppmuntra till motion i anknytning till arbetsresor. Även olika kampanjer, såsom Trappdagar, och skattefria personalförmåner är kostnadseffektiva sätt att öka motionen.