Fem personer sitter vid konferensbordet.

MOTION GER ARBETSFÖRMÅGA OCH RESULTAT

En personal som mår bra psykiskt och fysiskt är en nyckel till en framgångsrik arbetsgemenskap. God arbetsförmåga ökar produktiviteten.

VAD VILL DU ÄNDRA PÅ DIN ARBETSPLATS?

Sjukfrånvaro

Ryggproblem och sjukfrånvaro. När personalen lider blir det inte heller några rekord i resultaten. Ta ett produktivitetssprång genom att satsa på motion.

Läs mer >

Stress i arbetet

Arbetsrelaterad stress är en av vår tids största utmaningar. Som ett gemensamt projekt på arbetsplatsen ger ökad motion inte bara ökad ork, utan även bättre sammanhållning för teamet.

Läs mer >

Resurserna räcker inte till

Hur satsar man på personalens motion och arbetsförmåga när man måste spara på allt? Lyckligtvis finns det gott om avgiftsfria lösningar.

Läs mer >

Distansarbete och sittande på kontoret

Hälsoriskerna med att sitta kan minskas endast genom att sitta mindre. Lösningar finns för hela arbetsgemenskapen. Eftersom så många sitter mycket måste man också hitta många sätt att hålla paus från sittandet.

Läs mer >

Miljöansvar

Arbetsplatsen kan påverka minskningen av utsläppen från trafiken genom att stöda smarta val för arbetstagarnas arbetsresor. Motion i samband med arbetsresor har bevisligen också många andra fördelar.

Läs mer >

I förgrunden en verktygslåda med en hammare på, i bakgrunden en kvinna framför ett träskjul.

MOTION UTNYTTJAS OTILLRÄCKLIGT I ARBETSLIVET

Längre yrkeskarriärer, bättre resultat, starkare hälsa och arbetsförmåga.

Alla fördelar fås i samma förmånliga paket. Alltför sällan utnyttjar arbetsplatserna all potential som finns med motion. Det finns fördelar för individen, arbetsgivaren och hela samhället.

För individen

I framtiden kommer många av oss att tjäna vårt uppehälle med företagande eller med en kombination av olika arbeten. Ansvaret för den egna arbetsförmågan ökar.

För arbetsgivaren

Personalen påverkar arbetsgemenskapens framgång. Redan i små doser stärker motion psykiskt välbefinnande, smidigt tankearbete, fysisk ork och hälsa.

För samhället

Det finns cirka 3,1 miljoner personer i arbetsför ålder och de borde orka under en hel lång arbetskarriär. Personer med god kondition orkar arbeta ända fram till pensionsåldern oftare än andra.

TOPP 5 – DET HÄR ÄR DET FRÅGAN OM!

Specifika motionslösningar som kan användas på arbetsplatsen.

Välj en eller gör alla. En del kanske redan används hos er! Ni kan börja med enskilda handlingar och ni behöver inte någon omfattande plan eller en stor budget.

Henkilö kirjaa pelituloksia vihkoon padel-kentän laidalla. Taustalla toinen henkilö pelaa padelia.

PLANEN GARANTERAR BRA RESULTAT

I en arbetsgemenskap med ett fåtal personer är det lätt att bara röra på sig. Alla känner varandra och arbetet är hur som helst okomplicerat. I en lite större arbetsgemenskap lönar det sig att göra en plan.

UTGIFTA SKATTEFRITT

Sportkuponger samt sport- och kulturförmåner är typiska skattefria förmåner som erbjuds av en arbetsgivare. Arbetsgivaren kan också själv köpa eller organisera idrottsaktiviteter. Personalförmånerna kan även omfatta företagshälsoinriktad sjukvård och sjukgymnastik, varav en del ersätts av FPA.

BEKANTA DIG ÄVEN MED VÅRA ANDRA WEBBPLATSER