En kvinna sitter vid ett bord med en kaffekopp i handen och en bärbar dator på bordet.

Ledare, HUR MÅR DU?

Till företagsledningens skyldigheter hör att bry sig om sina anställdas ork i arbetet. Men vem ser till att cheferna orkar?

CHEFENS ENERGI ÄR OCKSÅ VIKTIG

Chefers och förmännens ork och välbefinnande återspeglas i hela arbetsgemenskapen. Det har bevisats att försummelse av det egna välbefinnandet påverkar förutom chefens hälsa även personalens hälsa, motivation och engagemang samt resultat. Ju oftare en chef eller en förman motionerar ordentligt, desto mindre stress och belastning upplever hen, och desto bättre mår hen och återhämtar sig.

Enligt undersökningar (PAM & KEY barometer om chefers ork 2018 och TEHY Enkät för chefer för vårdarbetet 2019) bedömde chefer och förmän sin arbetsförmåga i genomsnitt som god eller minst rimlig. En del upplever dock sin arbetsförmåga som dålig och är osäkra på sina möjligheter att fortsätta arbeta.

Hos chefer och förmän orsakas stress oftast av brådska och personalresurser. Dessutom anses kontinuerlig stress ofta vara en faktor i arbetsbeskrivningen som man inte kan påverka.

Man bör också fästa uppmärksamhet vid chefernas och förmännens ork och återhämtning, eftersom arbetet i synnerhet för dem ofta också följer med på fritiden. Stort ansvar, stress, brådska och långa arbetsdagar är säkert delorsaker till att var fjärde chef misstänker att ens ork inte räcker.

Det lönar sig för chefer och förmän att öka motionen i sin vardag. Forskningsresultaten har visat att motion har en betydande inverkan på chefers framgång.

Chefen/förmannen leder genom att föregå med gott exempel och själv vara en intensiv del av förändringsprocessen och ibruktagandet av nya verksamhetsmodeller. I arbetsgemenskapen är beslutet att främja motion som upprätthåller och förbättrar arbetsförmågan ett strategiskt val som organisationen gör och ett av flera effektiva sätt att förebygga hälsoproblem och sjukfrånvaro.

Börja med små val i vardagen

  • Promenadmöten i stället för att sitta
  • Stå och rör på dig under telefonsamtal
  • Ta cykeln till arbetet 1–2 gånger i veckan
  • Parkera bilen längre bort
  • Byt arbetsställning ofta
Fyra personer går på en grusväg med ryggen mot kameran.