Nainen istuu pöydän äärellä kahvikuppi kädessään ja pöydällä on kannettava tietokone.

johtaja, kuinka sinä voit?

Yrityksen johdon velvollisuuksiin kuuluu välittää alaistensa työssä jaksamisesta. Mutta kuka huolehtii johtajien jaksamisesta?

Johtajan voinnilla on väliä

Johtajien ja esimiesten jaksaminen ja hyvinvointi heijastuvat koko työyhteisöön. Oman hyvinvoinnin laiminlyöminen vaikuttaa tutkitusti johtajan terveyden lisäksi myös henkilöstön terveyteen, motivaatioon ja sitoutumiseen sekä tuloksentekoon. Mitä useammin johtaja tai esimies harrastaa reipasta liikuntaa, sitä vähemmän hän kokee stressiä ja kuormitusta, ja sitä paremmin hän voi ja palautuu.

Tutkimusten mukaan (PAM & KEY esimiesten jaksamisbarometri 2018 sekä TEHY Kysely hoitotyön johtajille ja esimiehille 2019) johtajat ja esimiehet arvioivat keskimäärin työkykynsä hyväksi tai vähintään kohtuulliseksi. Kuitenkin osa kokee työkykynsä huonoksi ja on epävarma mahdollisuuksistaan jatkaa työssä.

Johtajilla ja esimiehillä stressiä aiheuttavat useimmiten kiire ja henkilöstöresurssit. Lisäksi jatkuvaa stressiä pidetään usein toimenkuvaan kuuluvana tekijänä, johon ei voi vaikuttaa.

Myös johtoportaan ja esimiesten jaksamiseen ja palautumiseen tulisi kiinnittää huomiota, koska etenkin heillä työt seuraavat usein myös vapaa-ajalle. Iso vastuu, stressi, kiire ja pitkät työpäivät ovat varmasti osasyitä siihen, että joka neljäs johtaja epäilee jaksamistaan.

Johtajien ja esimiesten kannattaa lisätä arkeensa liikuntaa. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että liikunnalla on merkittävä vaikutus johtajan menestykseen.

Johtaja/esimies johtaa esimerkillään ja olemalla tiivisti itsekin osana muutosprosessia ja uusien toimintamallien käyttöönottoa. Työyhteisössä päätös edistää työkykyä ylläpitävää ja parantavaa liikuntaa on organisaation strateginen valinta ja yksi tehokas keino muiden joukossa ennaltaehkäistä terveysongelmia ja sairauspoissaoloja.

Aloita pienistä arjen valinnoista

  • Istumisen sijaan kävelykokouksia
  • Puhelut seisoen ja liikuskellen samalla
  • Pyörällä töihin 1–2 kertaa viikossa
  • Auto kauemmas parkkiin
  • Työasentojen vaihtaminen usein
Neljä henkilöä kävelee hiekkatiellä selät kameraan päin.