Viisi ihmistä istuu neuvottelupöydän ääressä.

LIIKUNNALLISILLA RATKAISUILLA TYÖKYKYÄ JA TULOSTA

Riittävä fyysinen kunto on työkyvyn avaintekijä. Työnantajan kannalta henkilöstön liikkumiseen satsaaminen on yksi kustannustehokkaimmista investoinneista.

KAIKKIIN NÄIHIN VOIT VAIKUTTAA

Sairauspoissaolot

Selkäongelmia ja sairauspoissaoloja. Kun henkilöstö kärsii, ei tuloksissakaan tehdä ennätyksiä. Ota tuottavuusloikka liikuntaan panostamalla.

Lue lisää >

Työstressi

Työperäinen stressi on yksi aikamme suurimpia haasteita. Kun työpaikalla otetaan liikkuminen yhteiseksi asiaksi, paranee jaksamisen lisäksi myös yhteishenki.

Lue lisää >

Resurssit ei riitä

Miten satsata henkilöstön liikuntaan ja työkykyyn, kun kaikesta pitää säästää? Onneksi maksuttomia ratkaisuja on runsaasti.

Lue lisää >

Istumatyön haitat

Istumisen terveyshaittoja voi vähentää vain istumalla vähemmän. Ratkaisuja on koko työyhteisölle. Koska niin moni istuu paljon, on myös tauon paikkoja löydettävissä runsaasti.

Lue lisää >

Ympäristövastuullisuus

Työpaikan on mahdollista vaikuttaa liikenteen päästövähennyksiin tukemalla työntekijöiden fiksuja valintoja työmatkoilla. Työmatkaliikunnalla on todistetusti myös monia muita hyötyjä.

Lue lisää >

Etualalla työkalupakki, jonka päällä vasara, taka-alalla nainen puuliiterin edustalla.

Liikkuvan työelämän suositukset on julkaistu

Henkilöstöliikunnan barometrin tulokset antavat hyvän pohjan Liikkuvan työelämän suositusten laatimiseen.

Barometrin pohjalta henkilöstöliikkuminen jaetaan kolmelle tasolle. Tasolta toiselle siirryttäessä työntekijöiden osallistumisaktiivisuus kasvaa ja samalla organisaation saamat hyödyt lisääntyvät. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että yhteisöllisyys, ilmapiiri ja tuottavuus lisääntyvät ja työnantajakuva paranee.

Henkilöstöliikunnan barometri 2021 kansikuva

LIIKUNTA ON ALIHYÖDYNNETTY KEINO TYÖELÄMÄSSÄ

Pidempiä työuria, parempaa tulosta, vahvempaa terveyttä ja työkykyä.

Kaikki hyödyt samassa edullisessa paketissa. Liian harvoin työpaikoilla hyödynnetään liikunnallisten ratkaisujen koko potentiaalia. Saatavilla olisi etuja yksilölle, työnantajalle sekä koko yhteiskunnalle.

Yksilölle

Tulevaisuudessa moni meistä saa elantonsa yrittäjyydestä tai erilaisten töiden yhdistelmänä. Vastuu omasta työkyvystä kasvaa.

Työnantajalle

Henkilöstö vaikuttaa työyhteisön menestymiseen. Liikkuminen vahvistaa jo pieninä annoksina mielen hyvinvointia, ajatustyön sujuvuutta, fyysistä jaksamista ja terveyttä.

Yhteiskunnalle

Työikäisiä on noin 3,1 miljoonaa ja heidän pitäisi jaksaa töissä koko pitkä ura. Hyväkuntoiset jaksavat muita useammin työskennellä eläkeikään saakka.

Ilmoittaudu vuoden ensimmäiseen ETUKENO-VERKKOTAPAHTUMaan

Johda pää edellä – satsaa mielen työkykyyn

Mielenterveyssyiden vuoksi menetetään vuosittain lähes 20 miljoonaa työpäivää. Liian monen työssäkäyvän jaksaminen ja työkyky ovat uhattuna.

Maksuttomassa Etukeno-verkkotapahtumassa ti 25.4. klo 10 pohditaan muun muassa, lähetetäänkö työntekijät terapiaan vai johtajat koulutukseen. Millaisilla teoilla ja miten työpaikalla voidaan tukea mielenterveyttä ihan joka päivä?

Etukeno-verkkotapahtuman mainoskuva

Top 5 – tästä on kyse

Kärkiviisikko liikunnallisia ratkaisuja työpaikalla käytettäväksi.

Poimi yksi tai toteuta kaikki. Näillä ratkaisuilla on mahdollista tukea työkykyä. Osa saattaa olla jo teillä käytössäkin! Voitte aloittaa yksittäisillä teoilla, ettekä tarvitse mittavaa suunnitelmaa, saatika suurta budjettia.

Henkilö kirjaa pelituloksia vihkoon padel-kentän laidalla. Taustalla toinen henkilö pelaa padelia.

SUUNNITELMALLISUUS TAKAA HYVÄT TULOKSET

Muutaman hengen työyhteisössä on helppo lähteä liikkeelle. Tätä suuremmassa työyhteisössä suunnitelman teko kannattaa.

MITÄ HYVÄÄ TEIDÄN TYÖPAIKALLANNE ON SAATU AIKAAN LIIKUNTAA LISÄÄMÄLLÄ?

Jaa meille teidän onnistumistarinanne sivustollamme olevan lomakkeen avulla. Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään.

Jakaminen hyödyttää kaikkia

  • Saatte positiivista näkyvyyttä työpaikkana
  • Työntekijöiden tunne hyvästä työpaikasta kasvaa
  • Maineenne vastuullisena työnantajana vahvistuu

LIIKUNNALLA TYÖKYKYÄ JA TULOSTA

Liikunnalla työkykyä ja tulosta -opas auttaa pääsemään liikkeelle työyhteisön liikunnan lisäämisessä. Opas esittelee kuusi parasta liikunnallista keinoa työpaikkanne käyttöön.

Liikunnalla työkykyä ja tulosta -oppaan kansikuva

TUTUSTU MYÖS MUIHIN SIVUSTOIHIMME