Viiden miehen työporukka padel-kentällä.

Extravapaapäiviä liikkumalla

Rakennuskonevuokraamo Cramo on saanut hyviä tuloksia vuonna 2018 käynnistämällään ohjelmalla, jolla kannustetaan henkilöstöä liikkumaan ja huolehtimaan terveydestään. Liikuntasuorituksia kirjataan ja mitataan sovelluksen avulla, ja suorituksista palkitaan ylimääräisillä vapaapäivillä. Shape Yourself -ohjelma on jatkoa aiemmin startanneelle Savuton Cramo 2020 -projektille, jossa kannustetaan luopumaan nikotiinista.

Liikkumiseen ja terveellisempiin elämäntapoihin kannustamalla yritys haluaa vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollisia työkyvyttömyyseläkkeitä sekä vaikuttaa positiivisesti työkykyyn. Lisäksi liikunnan avulla halutaan rikastuttaa henkilöstön elämää ja parantaa elämänlaatua. 

Ohjelma on ollut hyvin suosittu. Ensimmäisenä vuonna mukaan ilmoittautui 219 työntekijää, joista 68 % saavutti liikuntatavoitteen 120 tuntia vuodessa ja ansaitsi ylimääräisiä vapaapäiviä. Keskimäärin Cramolla on harrastettu liikuntaa 3,3 tuntia viikossa, joka on enemmän kuin haasteessa vaadittu 2,5 tuntia.

Erityistä iloa on ollut huomata, että ohjelman aikana liikunnan viikkomäärä on ollut kasvussa. Ennen ohjelmaa 35 % osallistujista liikkui alle 2 tuntia viikossa, kun nyt 94 % osallistujista liikkuu yli 2 tuntia viikossa, sanoo henkilöstöpäällikkö Jaana Suomi.

Ohjelma jatkuu edelleen ja siihen on mahdollista ilmoittautua mukaan kaksi kertaa vuodessa. Koska Shape Yourself -ohjelma on monivuotinen, on toiveissa, että muutokset liikuntatottumuksiin ovat pysyviä. Tavoite onkin, että liikunnan harrastamisesta tulee luonnollinen osa cramolaisten elämää. Ohjelmaa koskevaan kyselyyn vastanneista 87 % koki, että vaikutukset ovat olleet positiivisia.

– Olemme myös lanseeranneet lyhyempiä liikuntakampanjoita, joilla haastamme henkilöstöä kokeilemaan jotain tiettyä lajia. Haasteen voittaja saa lahjoittaa sovitun rahasumman haluamalleen hyväntekeväisyysjärjestölle.

Cramolla on myös erilaisia liikuntakerhoja kuten Hiking Club ja lisäksi työntekijät käyvät yhdessä harrastamassa eri lajeja mm. padelia.