Mieheltä mitataan verenpainetta vastaanotolla.

Selkä, mieli ja flunssa

Tässä on kova kolmikko sairauspoissaolojen syitä. Johtaminen ja työn organisointi ovat ensisijaisia ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämisessä. Liikunta on myös yksi täsmäkeino.

Sijoitus tärkeimpään pääomaan – henkilöstöön

Selkävaivat sekä muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat ja flunssat ovat sairauspoissaolojen kolmen kärki. Työntekijälle ne aiheuttavat kärsimystä ja työnantajille runsaasti kustannuksia. Lisäksi ongelmia syntyy, kun henkilöstöä on poissa, jolloin muiden työmäärä ja kiire lisääntyvät. Liikkuminen ennaltaehkäisee ja hoitaa kaikkia merkittävimpiä työkykyä uhkaavia sairauksia.

Suomessa ymmärretään henkilöstön työkyvyn sekä työhyvinvoinnin merkitys organisaation menestymiselle. Sairauspoissaolot ovat yksi tärkeä mittari arvioitaessa työntekijöiden hyvinvointia. Tiedämme, että niin fyysinen kuin henkinenkin ylikuormitus johtavat häiriöihin, jotka heikentävät työsuoritusta. Osaan sairauspoissaoloista voidaan onneksi vaikuttaa.

Liikkuminen ennaltaehkäisee ja hoitaa kaikkia merkittävimpiä työkykyä uhkaavia sairauksia.

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen täsmälääke

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia on kaikilla ammattialoilla niin fyysisesti raskaissa tehtävissä kuin istumatöissäkin. Erityisesti selkä on koetuksella. Tehokkain ratkaisu ennaltaehkäistä tule-vaivoja on liikunta. Se auttaa myös tule-ongelmien hoidossa sekä kuntoutuksessa.

Mieli ja aivot kiittävät liikunnasta

Syyt mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen taustalla ovat moninaiset, mutta vahvan tutkimusnäytön mukaan liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia mielen hyvinvointiin. Jo yksittäisen liikuntakerran on todettu vähentävän esimerkiksi hetkellisiä ahdistuneisuuden tunteita ja masennusoireita.

Mielenterveyttä hoidetaan työterveyshuollossa yksilöllisesti, mutta ratkaisuja on myös koko työyhteisölle. Liikunta toimii tässäkin yhtenä keinona. Liikunnan ja terveellisten elintapojen tukeminen työpaikalla vähentää henkilöstön masennusoireita sekä sairauspoissaoloja. Lue lisää tuoreesta tutkimuksesta.

Jo kevytkin liikuskelu vaikuttaa positiivisesti aivojen toimintaan. Yksittäisellä liikuntakertalla on suotuisia vaikutuksia ajatustyöhön eli työhön jossa tarvitaan kykyä prosessoida tietoa, suunnitella, luoda uutta ja muistaa. Aivot ja mieli ovat työelämässä yhä enemmän pääasia, johon kannattaa panostaa!

Hyvä kunto pitää työkykyisenä

Kaikenlainen liikkuminen vahvistaa työ- ja toimintakykyä. Hyvän kunnon ehdoton hyöty on myös se, että energiaa jää enemmän toteuttaa mieleisiä asioita vapaa-ajalla.

Riittävän hyvä fyysinen kunto ja terveys ovat edellytyksenä sille, miten työtä jaksaa tehdä. Ilmarisen Työkykytalo-mallissa talon perustan muodostavat yksilön terveys ja toimintakyky, jonka päälle kaikki muu rakentuu. Liikkuminen on monipuolinen keino vahvistaa juuri tätä perustaa. Potentiaalia lisätä työ- ja toimintakykyä liikunnan avulla on runsaasti, koska 80 % työikäisistä eli 2,5 miljoonaa ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.

Työkyky ponnistaa työoloista

Liikunnallisilla ratkaisuilla saa vähennettyä sairaupoissaoloja. Se, miten työpaikalla on seuraavat työkykyyn vaikuttavat tärkeät asiat hoidettu, vaikuttaa sairauspoissaoloihin:

Työnantajan lakivelvoitteita ovat työterveyshuollon järjestäminen ja työturvallisuusvastuu. Nämä kannattaa suunnata tyypillisimpien sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Lue lisää >

Päivittäinen, runsas ja pitkäkestoinen istuminen ja paikallaanolo ovat vahvasti yhteydessä kuolleisuuteen. Onneksi myös ratkaisuihin on helppo tarttua heti.

Lue lisää >

Lähes puolella suomalaisista työntekijöistä työmatka on alle seitsemän kilometriä. Työpaikalle kulkeminen pyörällä tai jalan on yksi tehokkaimmista tavoista yhdistää liikkuminen ja työ.

Lue lisää >

Psyykkinen kuormitus ja henkinen jaksaminen ovat nousseet keskeiseksi työelämän haasteeksi. Pitkään jatkuessaan työperäinen stressi sairastuttaa sekä heikentää työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Lue lisää >