Nainen venyttää rintalihaksia rekan kylkeä vasten.

liikkeellä on tarkoitus

Liikunta on erinomainen keino parantaa työkykyä. Me haluamme, että keino on helposti kaikkien työpaikkojen käytettävissä.

Liikkuva työelämä

Liikkuva työelämä -kokonaisuus uudistaa ja vahvistaa liikunnan merkitystä suomalaisessa työelämässä. Teemme yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ja pyrimme kehittämään työpaikkojen käytäntöjä.

Liikkuva työelämä tarjoaa ratkaisuja niin työpaikkojen johdon kuin henkilöstönkin käyttöön.

Miehen jalat askeltaa kadulla.

Työikäiselle väestölle

Liikkuva työelämä on Liikkuva aikuinen -ohjelman toinen teemakokonaisuus.

Liikkuva aikuinen on työikäiselle väestölle kohdennettu liikunnanedistämisohjelma. Liikkuvat-ohjelmat kattavat ihmisen kaikki ikävaiheet Liikkuvasta varhaiskasvatuksesta senioreille suunnattuun Ikiliikkujaan. Kaikkia Liikkuvat -ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikkuva työelämä pähkinänkuoressa

Helposti käyttöön

Liikkuva työelämä muotoilee liikunnan käyttökelpoiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi työpaikoille.

Johto ratkaisee, miten kunkin työpaikan arjessa toimitaan. Kokoamme näille sivuille työkaluja ja toimintamalleja, ja sisältö täydentyy kaiken aikaa. Tavoitteenamme on, että johto käyttää liikunnallisia keinoja tukemaan henkilöstön työkykyä.

Kuulemme teitä

Jotta verkkosivujemme sisältö olisi tarkoituksenmukaista, haluamme tietää, millaisia toiveita ja tarpeita työpaikoilla on. Niinpä kuulemme mielellämme teitä.

Lisäksi kokoamme hyviä käytäntöjä ja onnistumistarinoita muille jaettavaksi.

Tarkoituksenmukaisesti

Sisältötarjonnalla haluamme uudistaa liikunnan asemaa työpaikolla. Toivomme, ettei se ei ole vain henkilöstöetu innokkaimmille, vaan yksi keino lisätä henkilöstön hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä.

Jos koko työelämää ajatellaan palapelinä, liikunta-palaselle ei ole oikein ollut siinä selvää paikkaa. Liikunta on usein lakaistu sivuun tai sitä on sovitettu palapelin väärään kohtaan. Puuttuva liikunta-palanen käy parhaiten työkyvyn kylkeen, koska riittävä fyysinen kunto ja liikunta parantavat työkykyä.

Liikunta osaksi työelämää

Liikunnalla on käyttämätöntä potentiaalia, joka hyödyttää yksilöä, työpaikkoja ja koko yhteiskuntaa. Viemme tätä viestiä eteenpäin aktiivisesti useissa kanavissa ja teemme mielellään yhteistyötä. Kumppaneinamme on monia työelämän toimijoita.

Liikunnan aluejärjestöt tekevät työtä eri puolilla Suomea ja asioivat liikunnan merkeissä työpaikoille. Liikkuva työelämä -työryhmä toimii pysyvien vaikutusten saavuttamiseksi.

LIIKUNTA ON ALIHYÖDYNNETTY KEINO TYÖELÄMÄSSÄ

Pidempiä työuria, parempaa tulosta, vahvempaa terveyttä ja työkykyä.

Kaikki hyödyt samassa edullisessa paketissa. Liian harvoin työpaikoilla hyödynnetään liikunnallisten keinojen koko potentiaalia. Saatavilla olisi etuja yksilölle, työnantajalle sekä koko yhteiskunnalle.

Mies venyttelee jumppakepin kanssa työpöydän äärellä. Kuvassa etualalla on viherkasvi.

Yksilölle

Tulevaisuudessa moni meistä saa elantonsa yrittäjyydestä tai erilaisten töiden yhdistelmänä. Vastuu omasta työkyvystä kasvaa.

Työnantajalle

Henkilöstö vaikuttaa työyhteisön menestymiseen. Liikkuminen vahvistaa jo pieninä annoksina mielen hyvinvointia, ajatustyön sujuvuutta, fyysistä jaksamista ja terveyttä.

Yhteiskunnalle

Työikäisiä on noin 3,1 miljoonaa ja heidän pitäisi jaksaa koko pitkä työura. Hyväkuntoiset jaksavat työskennellä muita useammin eläkeikään saakka.