Mies solmii kenkiä pukuhuoneessa ja toinen mies taustalla korjailee kaulustaan.

Liikunta on kannattava investointi

Pidempiä työuria, parempaa tulosta, vahvempaa terveyttä ja työkykyä. Panostus liikkumiseen tulee moninkertaisesti takaisin.

AKTIIVISUUS LISÄÄ ELÄMÄNLAATUA

Liikkuminen on terveyshyötyjensä vuoksi kuin laittaisi rahaa pankkiin. Näistä hyödyistä sinä itse nautit eniten. Vapaa-ajalle jää virtaa toteuttaa haaveitaan.

Liikkuminen

Yhä useampi saa tulevaisuudessa elantonsa useiden töiden ja yrittäjyyden yhdistelmänä. Samalla yksilön vastuu omasta työkykyisyydestä kasvaa. Liikkuminen kasvattaa sinulle pääomaa tulevaisuuden varalle, sillä terveys ja työkyky ovat yhä tärkeämpiä muuttuvassa työelämässä. Jo kevytkin liikuskelu tuo sinulle hyötyjä.

Lue lisää, mitä voit tehdä itse >

HENKILÖSTÖ RATKAISEE TYÖPAIKAN MENESTYKSEN

Henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva henkilöstö on avain työyhteisön menestymiseen. Hyvä työkyky lisää tuottavuutta. Henkilöstöön ja sen työkykyyn satsaaminen on yritykseltä myös vastuullinen teko, joka vahvistaa työnantajamielikuvaa ja lisää yrityksen vetovoimaisuutta rekrytoinneissa. Vastuullisuus on vahvasti sijoittajien agendalla.

Liikunta on kannattava investointi

  • Riittävä fyysinen kunto parantaa työkykyä ja vähentää uupumuksen kokemista.
  • Fyysisesti hyväkuntoiset useammin uskovat jaksavansa työskennellä eläkeikään saakka.
  • Työtekijöiden säännöllinen liikuntaharrastus tuo säästöjä vähentyneinä sairauspoissaoloina, lisääntyneenä työtehona ja kohentuneena työkykynä.
  • Henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva henkilöstö vaikuttaa työyhteisön menestymiseen.
Kaksi miestä pelaa padelia.

TYÖIKÄISET OVAT SUOMEN TALOUDEN TÄRKEIN PÄÄOMA

Suomessa on 3,1 miljoonaa työikäistä. Heistä 80 % eli 2,5 miljoonaa ei liiku suositusten mukaista määrää eli terveytensä kannalta riittävästi. Potentiaalia lisätä työ- ja toimintakykyä liikunnan avulla on siis runsaasti.

Riittävän hyvä fyysinen kunto ja terveys ovat edellytyksenä sille, miten työtä jaksaa tehdä. Vuonna 2019 Kela korvasi 15,2 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, joista 5,2 miljoonaa päivää (34%) korvattiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi ja 4,2 miljoonaa päivää (28%) tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi (Kelan sairausvakuutustilasto 2019; Blomgren 2020 Kelan Tutkimusblogi).

Professori Juhani Ilmarisen kehittämässä Työkykytalo-mallissa talon perustan muodostavat yksilön terveys ja toimintakyky, jonka päälle kaikki muu rakentuu. Liikkuminen on monipuolinen keino vahvistaa juuri tätä perustaa. Työikäisten terveys sekä työ- ja toimintakyky vaikuttavat merkittävästi Suomen talouteen.

Työmatkat aiheuttavat suuren osan suomalaisten autoilun päästöistä. Tällä hetkellä 47 % työmatkalaisista käyttää henkilöautoa jo hyvin lyhyillä, 1–2 kilometrin pituisilla matkoilla. Tästäkin lyhyemmillä, alle 1 kilometrin työmatkoilla jopa neljännes kulkee henkilöautolla. (Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016.)

Lisää laatua ja kilpailuetua työelämään

  • Liikunta on huokea ja tehokas keino edistää mielen hyvinvointia, vähentää ahdistuksen kokemista sekä riskiä sairastua masennukseen.
  • Liikunta on täsmälääke ennaltaehkäistä ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja.
  • Työmatkaliikkumisen lisääminen kävellen tai pyöräillen tuo myös ilmastoetuja.
  • Työikäisten terveys sekä työ- ja toimintakyky vaikuttavat merkittävästi Suomen talouteen.
  • Työelämän laatu on tuotantotekijä, jolla luodaan kestävää kilpailuetua.