Punapaitainen nainen jumppaa kepin kanssa sohvan edessä.

Teostossa on lupa liikkua

Teosto on musiikin tekijänoikeusjärjestö, jossa tehdään runsaasti hybridityötä. Omasta kunnosta huolehtiminen nähdään Teostossa kaikkien etuna. Lupa liikkua työajalla on kirjattu työhyvinvointisuunnitelmaan.

Musiikin tekijänoikeusjärjestö Teostossa on tietoisesti rakennettu kulttuuria, jossa työntekijöillä on lupa liikkua työajalla ja liikkumista tuetaan monin eri tavoin. Tarjolla on yhteisöllisiä lenkkejä, hyvinvointisovellus, liikuntavälineitä taukojumppaan, rahallinen henkilöstöetu liikkumiseen sekä livestream-taukojumppa kaksi kertaa viikossa. Taukojumpan ajaksi on lupa kieltäytyä palaverista.

Työpäivä kahteen osaan

Strategia- ja henkilöstöjohtaja Inka Huttunen nostaa esille sen, että henkilöstöllä on myös lupa katkaista työpäivä kahteen osaan, sillä erityisesti kaamosaikana on hyvä päästä valoisaan aikaan ulos liikkumaan. Teostossa onkin aivoterveyttä koskevaa tutkimustietoa hyödynnetty toimenpiteiden suunnittelussa.

Henkilöstö pitää etuoikeutena sitä, että työajalla voi liikkua hyvällä omallatunnolla.

Liikkumismyönteinen kulttuuri on otettu Teostossa vastaan ilolla. Henkilöstö pitää etuoikeutena sitä, että työajalla voi liikkua hyvällä omallatunnolla. Teostossa johto on sitoutunut liikkumisen teemaan ja kannustaa myös oman esimerkin voimalla. Lupa liikkumiseen on kirjattu myös työhyvinvointisuunnitelmaan.

Tulokset näkyvät

Työhyvinvointiin panostaminen näkyy myönteisinä arvioina henkilöstötutkimuksessa sekä alhaisina sairauspoissaoloina. Huttunen painottaa, että hyvinvoiva työntekijä on Teostolla kaiken keskiössä. Henkilöstön hyvinvointi näkyy kuitenkin myös viivan alla.

– Jos asiaa ajatellaan vain työnantajan näkökulmasta, tulokset kertovat myös konkreettisista taloudellisista hyödyistä, Huttunen toteaa.

Lupa vakuuttaa

Etukeno-verkkotapahtumassa oli vieraana keskustelemassa psykologi ja tasapainon puolestapuhuja Satu Lähteenkorva. Lähteenkorva korosti, että luvan antaminen liikkumiseen on tärkeä, jotta olemme vakuuttuneita, että oikeasti näin saa toimia.

– Me suomalaiset tarvitsemme luvan toimia tai esimerkin, että muutkin toimivat näin, Lähteenkorva painottaa.

luvan antaminen liikkumiseen on tärkeä, jotta olemme vakuuttuneita, että oikeasti näin saa toimia.

Psykologi Satu Lähteenkorva

– Taustalla on kulttuuriset tekijät. Olemme aika kiltti tunnollinen kansa ja asiantuntijatyötä tekevät tyypillisesti miettivät jo työnsäkin puolesta, miten asiat menevät oikein. Lisäksi emme halua erottautua tai tehdä toisin kuin muut. Suomalaiset ovat myös kärjessä virheiden tunnistamisessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että voi hyvällä omallatunnolla tehdä sen, mitä on sovittu.

Toisto on tärkeää

Lähteenkorva kertoo, että tutkimusten mukaan milleniaalit ja Z-sukupolvi ovat terveellä tavalla itsekkäämpiä. Näiden sukupolvien edustajat tekevät ketteriä kokeiluja, osaavat kyseenalaistaa, pyytää ja kertoa omista tarpeistaan. On olemassa sukupolvisia kysymyksiä, miten töissä toimitaan, mutta selkeästi eniten vaikuttaa yksilön persoonallisuus, tunnollisuus ja vastuullisuus. Yhteenvetona voidaankin todeta, että työelämässä on monenlaisia työntekijöitä, minkä vuoksi on hyvä, että asioita toistetaan, jotta jokainen voi toimia hyvällä omallatunnolla.

– Parisuhteessakaan ei riitä, että kerran sanoo ”mä rakasta sua”, Lähteenkorva vertaa.

Toisto lisää ihmiselle varmuutta siitä, että asia todellakin on näin. Työelämässä on paljon erilaisia asioita ja viestejä, minkä vuoksi toisto on viestin varmistamista. Ihmiset ovat myös eritahtisia, joten osa tarvitsee enemmän rohkaisua ja toiset tarttuvat uuteen nopeasti. Esimerkillä johtamisen painoarvoa ei työelämässä myöskään koskaan voi liikaa korostaa.

Työnantaja luo perustelut – ja uskaltaa myös erehtyä

– Tutkimusten mukaan työkykyä tukee työnkuvan ja vastuiden selkeys, jotka on hyvä olla kirjattuna. Tällöin sanoitetaan, minkälaista toimintaa halutaan tukea ja miten ihmisen työhyvinvointia edistetään, Lähteenkorva toteaa.

Jokainen organisaatio löytää omat tapansa toimia työn luonteen mukaisesti. Työpaikalla voi tehdä kokeiluja ja jos jokin ei toimi, voi toimia toisin.

Taukojen TOP 4

Lähteenkorva listaa taukojen hyötyjä.

– Taukoja pitävät ihmiset saavat enemmän aikaan ja tekevät vähemmän virheitä, ja taukojen jälkeen he tekevät parempia päätöksiä – eikä siinä vielä kaikki, sillä taukoja pitävät ihmiset myös voivat paremmin.

Tauot vaikuttavat työn laadullisiin tekijöihin: mitä saadaan aikaan ja miten työ sujuu. Niillä on myös hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä vaikutuksia.

Vaikuttamismahdollisuudet parantavat motivaatiota ja hyvinvointia

Lähteenkorva on vakuuttunut, että luvan antamisella liikkumiselle sekä monipuolisella liikunnallisella tarjonnalla on yhteys Teoston saamiin hyviin tuloksiin. Hän mukaansa tämä johtuu siitä, että Teosto tukee konkreettisia tekoja.

Ihmisellä on psykologisia perustarpeita työelämässä. Tärkeä perustarve on autonomia eli se, että pystyy vaikuttamaan työhönsä ja elämäänsä. Autonomia vaikuttaa kaiken kaikkiaan ihmisen hyvinvointiin sekä tasapainoon. Työssä autonomia lisää merkittävästi motivaatiota, hyvinvointia sekä tasapainoa.

Kaikki hyötyvät, kun työnantaja välittää

Nyt meneillään oleva aikakausi on kuormittava. Lähteenkorvan mukaan ihmiset kokevat riittämättömyyttä ja huonommuutta enenevässä määrin. Tämän vuoksi kaikki hyötyvät siitä, että joku välittää.

Tärkeä on myös yhteenkuuluvuuden tunne. Tunne, että kuuluu porukkaan, on osa yhteisöä.  Ihminen ei ole vain objekti työelämässä vaan oikeasti ihminen, jonka osaamisella ja hyvinvoinnilla on väliä. Jokainen haluaa kokea välittämistä ja huolenpitoa.


Teoston insertti nähtiin osana Liikkuva aikuinen -ohjelman Etukeno-verkkotapahtumaa Työkykyä ja tulosta – Miten työpaikalle rakennetaan liikunnallinen kulttuuri? Katso Teoston insertti alla olevasta upotuksesta.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Katso alla olevasta upotuksesta Etukeno-verkkotapahtuma. Keskustelu Satu Lähteenkorvan kanssa alkaa kohdasta 28:35.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.