Mies pelaa padelia.

Verovapaat Henkilökuntaedut

Työnantajan tarjoaman edun kustannukset voi vähentää täysimääräisesti tuloverotuksessa – kun tietyt kriteerit täyttyvät. Kun etu on kohtuullinen ja tavanomainen, se on työntekijällekin verovapaa.

Seteleitä ja paljon muuta

Henkilökuntaeduilla tarkoitetaan työnantajan työntekijöilleen järjestämiä etuja, jotka annetaan työ- tai virkasuhteen perusteella, mutta jotka eivät ole korvausta tehdystä työstä. Työnantajan tarjoama liikunta- ja kulttuurietu, jonka työntekijät voivat käyttää haluamallaan tavalla, on monilla työpaikoilla käytössä. Muitakin vaihtoehtoja on.

Esimerkiksi työnantajan järjestämä tavanomainen ja kohtuullinen virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaata. Edun tai palvelun tulee olla käytössä koko henkilöstölle. Työnantajan tarjoaman edun aihettamat kustannukset voi vähentää täysimääräisesti tuloverotuksessa.

Työterveyshuolto

Laki velvoittaa työnantajan järjestämään työntekijöilleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon. Lisäksi työantaja voi halutessaan järjestää työntekijöille henkilökuntaetuna työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Kela korvaa työnantajalle osan työterveyshuollon kustannuksista ja jäljelle jäävän osuuden työnantaja voi vähentää verotuksessa.

Tammikuusta 2020 lähtien Kela voi korvata työfysioterapeuttien suoravastaanottokäynneistä syntyviä kustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuki- ja liikuntaelinongelmia poteva työntekijä voi hakeutua kertaalleen työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyshuollon ammattihenkilön erillistä tarvearviota tai lähetettä, mikäli asiasta on erikseen sovittu työnantajan ja työterveyshuollon kesken.

Mies on terveydenhoitajan vastaanotolla.

Työntekijöiden liikunta- ja harrastustoiminnan tukeminen

Työnantaja voi tukea henkilökunnan liikunta- ja harrastustoimintaa joko järjestämällä toimintaa itse tai tarjoamalla mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen ja harrastamiseen.

Työnantaja voi järjestää verottomasti liikunta- ja muuta harrastustoimintaa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Toiminta on työnantajan järjestämää.

  • Työnantaja maksaa toiminnasta syntyvät kulut suoraan ulkopuolisille (esim. kuntosali-, keilahalli-, tennis-, squash-, uimahallivuorot).
  • Työnantaja luovuttaa tilojaan tai välineitään henkilökunnan urheilu- ja harrastustoimintaa.
  • Työnantaja vuokraa tilat ulkopuolisilta.Järjestetty etu on tavanomainen ja kohtuullinen (arvioidaan tapauskohtaisesti).

2. Järjestetty etu on tavanomainen ja kohtuullinen (arvioidaan tapauskohtaisesti).

  • Työnantaja voi maksaa esimerkiksi kohtuulliset kustannukset henkilökuntajoukkueen osallistumisesta puulaakisarjaan tai urheilukilpailuun.
  • Työnantaja voi hankkia työntekijöiden käyttöön kohtuuhintaisia urheiluvälineitä.
  • Työnantaja voi antaa avustusta esimerkiksi työpaikan TYKY-ryhmälle, joka järjestää yhteisen toiminnan.

3. Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat koko henkilökunnan käytettävissä, vaikka kaikki eivät etua todellisuudessa käyttäisikään.

4. Kyseessä on ennalta määrätyt liikunta- ja harrastuspalvelut.

Työnantaja voi tukea omaehtoista liikunta- ja harrastustoimintaa joko tekemällä kirjallisen sopimuksen palveluntuottajan kanssa tai tarjoamalla työntekijöille erilaisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai niiden yhdistelmiä.

  • Työnantaja voi tarjota liikunta- ja kulttuurietua verovapaasti enintään 400 eurolla työntekijää kohden vuodessa. Verovapauden saamiseksi etua on myös tarjottava koko henkilökunnalle ja sen tulee olla jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen.
  • Omaehtoisen toiminnan tukeminen mahdollistaa sen, että työntekijä voi itse valita useiden eri vaihtoehtojen joukosta mitä haluaa tehdä ja millaisena ajankohtana.

Millä muilla liikunnallisilla ratkaisuilla työnantaja voi tukea henkilöstön hyvinvointia? Aina ei tarvita mittavaa suunnitelmaa eikä varsinkaan suurta budjettia. Työnantajan TOP 5 listaa ratkaisuja, joita voi varioida kunkin työpaikan olosuhteisiin toimiviksi ja työtehtäväkohtaisesti.

Hieronta

Hieronnalla voidaan edistää työntekijöiden lihashuoltoa, rentoutumista ja palautumista. Työnantaja voi verovapaana virkistystoiminta kustantaa työpaikalla tietyn väliajoin hierojan työntekijöiden käytettäväksi tai tehdä sopimuksen hierontapalvelujen tuottajan kanssa siitä, että työntekijät voivat tietyin väliajoin varata hierontavuoron.

Myös monet liikunta- ja kulttuuriseteleitä tarjoavat palveluntuottajat tarjoavat hierontaetua, jota voidaan verottomasti tarjota keskimäärin 30 euroa kuukaudessa työntekijää kohti.