Kuvassa hoitohenkilöstöön kuuluva mies ja nainen kävelevät sairaalan käytävällä.

Liikunnalla lisää voimavaroja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteessa henkilöstön työhyvinvoinnin johtaminen kuuluu strategiaan. Strategiaan naulatut periaatteet näkyvät työpaikan arjessa konkreettisina tekoina aina johtamisesta alkaen, minkä ohella henkilöstöä kannustetaan vastuulliseen itsensä johtamiseen. Liikkuminen on vahvasti mukana työhyvinvoinnin keinovalikossa.

Terveyden edistämisen suunnitelmalla liikkeelle

Pohteessa henkilöstön työhyvinvointiin investoidaan monin eri keinoin. Jokainen työyksikkö laatii oman terveyden edistämisen suunnitelman. Suunnitelmaa varten yksikössä kartoitetaan työn vaatimukset ja kuormituksen lähteet sekä työntekijöiden henkilökohtaiset terveystarpeet ja voimavarat. Työn vaatimukset vaihtelevat ammattiryhmittäin ja eri työvuorojen välillä.

Terveyden edistämisen suunnitelmassa huomioidaan myös palautuminen sekä työssä että vapaa-ajalla. Nämä asiat otetaan esille myös kehityskeskusteluissa. Työterveyshuolto on aktiivisesti mukana yhteistyössä ja ohjaa tarvittaessa henkilöstöä liikunta- ja elintapaneuvontaan.

Perustellusti liikuntaa

Pohteessa liikunnallista tarjontaa on runsaasti ja liikunnan edistäminen nähdään osana työkykyjohtamista. Pohteen työyhteisöpäällikkö Oili Ojala pitää työsuojeluriskien arviointia hyvänä menetelmänä arvioida työpaikan psykososiaalisen kuormituksen tilannetta ja sen hallintaa, työergonomiaa sekä monia niitä keskeisiä asioita, jotka ovat sidoksissa henkilöstön työkykyisyyteen. Henkilöstön liikkumisen edistäminen onkin Pohteessa käynnistynyt työsuojelun lähtökohdista.

Pohteessa kannustetaan työmatkaliikkumiseen, palauttaviin taukoihin työajalla sekä liikkumaan vapaa-ajalla. 

Työsuojelu ponnistaa faktoista

Etukeno-verkkotapahtumassa keskusteltiin Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoinnin asiantuntijan Päivi Rauramon kanssa Pohteen toiminnasta. Rauramo piti Pohteen ratkaisuja erittäin esimerkillisenä.

– Vastuullinen työnantaja huolehtii siitä, että työsuojelulainsäädännön velvoitteet toteutuvat. Työsuojelu perustuu työturvallisuuslakiin sekä lakiin työsuojelun valvonnasta. Huolellinen vaarojen ja haittojen tunnistaminen ja riskien arviointi on kaiken kehittämisen perusta. Silloin taustalla on faktaa siitä, miten työpaikalla voidaan.

Työpaikan myönteinen kulttuuri liikkumista, terveyttä ja turvallisuutta kohtaan luo hyvän pohjan toimenpiteille.

Rauramo pitää myös tärkeänä, ettei työpaikalla edetä vain lakikirja kädessä. On hyvä reagoida työelämän muutoksiin sekä seurata terveyteen ja työkykyyn liittyvää tutkimusta ja suosituksia. Lainsäädäntö muuttuu kovin hitaasti. Kun työnantaja ja työntekijät toimivat yhdessä hyvässä hengessä, päästään tuloksiin. Työpaikan myönteinen kulttuuri liikkumista, terveyttä ja turvallisuutta kohtaan luo hyvän pohjan toimenpiteille.

Mikrotauot palauttavat tehokkaasti

Päivi Rauramo korostaa työpäivän aikaisen palautumisen merkitystä. Tällöin työpäivän jälkeen jää voimavaroja tehdä itselle mieluisia asioita ja pitää huolta ihmissuhteista sekä itsestään. Jo aivan lyhyet mikrotauot edistävät palautumista työpäivän aikana.

Erilaiset hyvinvointia mittaavat laitteet, kuten kellot tai sormukset, auttavat työntekijää havainnoimaan ja oppimaan, milloin tauko olisi tarpeellinen. Pohteessa työntekijöiden kuormittumista ja palautumista on seurattu Firstbeat-mittauksilla.

Miten työpaikalla työsuojelusta liikkeelle?

Kun työpaikalla on työkykyriskejä ja nähdään, että liikunta tepsisi näihin keinona, kehottaa Rauramo ensimmäisenä kääntymään työterveyshuollon puoleen. Sieltä löytyy asiantuntemusta liikuntatoiminnan suunnitteluun terveys- ja turvallisuusnäkökulmat sekä työn kuormitustekijät huomioiden. Päivitetyssä työturvallisuuslaissa edellytetään yksilöllisten tekijöiden, kuten ikääntymisen huomioimista. Työkyvyn edistämisen tavat ovat yksilökohtaisia ja niihin vaikuttavat esimerkiksi henkilöstön tausta, ikä ja terveydentila.


Pohteen insertti nähtiin osana Liikkuva aikuinen -ohjelman Etukeno-verkkotapahtumaa Työkykyä ja tulosta – Miten työpaikalle rakennetaan liikunnallinen kulttuuri? Katso Pohteen insertti alla olevasta upotuksesta.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Katso alla olevasta upotuksesta Etukeno-verkkotapahtuma. Keskustelu Päivi Rauramon kanssa alkaa kohdasta 13:40.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.