Mies nukkuu työpöydän äärellä. Pöydällä on tietokone, silmälasit, post-it-lappuja ja kynä.

Näin kone ei hyydy

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön hyvinvointi on jo pitkään ollut koetuksella. Etukeno-verkkotapahtuman Kone älä hyydy ratkaisuehdotuksissa nousi esille tiedolla johtaminen sekä se, että työhyvinvointi sisältyy kunnan strategiaan.

Parempi työhyvinvointi on tahdon asia

Henkilöstön kuormittumisesta ja palautumisesta olivat keskustelemassa työelämäasiantuntija Merja Hyvärinen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä, hyvinvointijohtaja Matti Kettunen Asikkalan kunnasta, opetustoimenjohtaja Mari Routti Lappeenrannan kaupungilta sekä organisaatiopsykologi ja yrittäjä Jaakko Sahimaa. Etukeno-jakson päätti urheilulääkäri, terveysjohtaja Pippa Laukka puheenvuorollaan Energiaa palautumisesta.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erilaiset kuormitustekijät koskevat sekä työnantajaa, työyhteisöjä, henkilöstöä että lopulta lapsia ja nuoriakin. Erityisesti kiire ja työvoimapula kuormittavat, mutta toisaalta työn merkityksellisyys on voimavaratekijä. Olivat kuormituksen syyt mitä hyvänsä, ne aiheuttavat henkilöstölle jaksamisongelmia ja stressiä, ja tilanteen pitkittyessä sairauksia. Keskustelijat nostivat esille sairauspoissaolojen, mielenterveysongelmien ja työuupumuksen kustannukset ja seuraukset. Heidän mielestään kyseessä on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Psykologian tohtori Anniina Virtanen kertoi insertissä, miten stressin kasautumisen saa katkaistua ja miten työnantaja voi mahdollistaa työpäivän aikaista palautumista. Henkilöstö voi itsekin vaikuttaa tietyissä rajoissa omaan työpäiväänsä ja vähentää stressin kasautumista. Solmun avaamiseksi työnantajalla on kuitenkin käsissään ratkaisun avaimet.

Näin Tuusulassa onnistuttiin

Keskustelun lomassa esitetyllä videolla nähtiin, että Tuusulassa henkilöstön työhyvinvointi kuuluu kunnan strategiaan. Säännöllisillä kyselyillä ja kartoituksilla selvitetään, miten henkilöstö voi ja millaisia konkreettisia toimenpiteitä on ja kaivataan. Näiden ohella Tuusulassa laaditaan muun muassa yksikkökohtaisia suunnitelmia. Perusopetuksen henkilöstölle on monipuolista liikuntatoimintaa, jonka sisältöön henkilöstö voi itse vaikuttaa. Lisäksi Tuusulan terveysliikunnan koordinaattori on laatinut varhaiskasvatuksen henkilöstölle liikunnallisen lukujärjestyksen, jonka avulla voidaan liikkua yhdessä lasten kanssa.

Tuusulan kunnan kansliapäällikkö Virpi Sailas totesi videolla, että aina ei tarvita euroja, vaan tahtoa tehdä työhyvinvoinnin eteen töitä ja sitä, että henkilöstö otetaan tähän työhön mukaan.

Studiokeskustelussa nousivat esille seuraavat ratkaisut

Työhyvinvointi kunnan strategiaan

Kun henkilöstön työhyvinvointi on kirjattu kunnan tai kaupungin strategiaan, on tähän työhön lupa panostaa. Tällä on jo suuri merkitys. Johto mahdollistaa ja antaa luvan toiminnalle ja kehittämiselle.

Kaikkeen ei tarvita rahaa

Talouden näkökulmasta asiat eivät ole suuria. Rahaa tarvitaan tiettyjen kokonaisuuksien toteuttamiseen, muttei kaikkeen. Kunnasta voi löytyä yhteistyökumppaneita, esimerkiksi ammattijärjestöjä, jotka tarjoavat myös työkykyä ylläpitävää toimintaa.

TIEDOLLA JOHTAMISEN AVULLA SATSAUS TYÖOLOIHIN JA TYÖHYVINVOINTIIN

Tiedolla johtaminen on oleellista. Näin voidaan vaikuttaa esimerkiksi sairauspoissaolojen syihin. Sairauspoissaolojen vähenemisestä syntyvillä säästöillä taas voidaan tehdä paljon työhyvinvoinnin edistämiseksi. Mielen hyvinvoinnin haasteet sekä työuupumus tulevat erittäin kalliiksi.

Työhyvinvointikyselyn perusteella etsitään kehittämiskohteet, jotka voivat vaihtua vuosittain. Kartoitusten avulla ollaan kärryillä siitä, miten ihmisillä työyhteisössä menee.

Työolojen tulee olla kunnossa, sillä muuten yhteisölliseltä tekemiseltä häviää pohja. Työn terveellisyyttä ja turvallisuutta kartoittavissa tarkastuksissa esille nousseisiin puutteisiin tulee puuttua. Epäkohdista tehdään yhteenveto ja niiden korjaaminen priorisoidaan budjetissa. Satsataan työoloihin sekä palautumista ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan.

Koulun ja varhaiskasvatuksen tilat tulee suunnitella siten, että ne eivät kuormita esimerkiksi kovan melun tai vääränlaisen valaistuksen takia.

OSALLIStetaan Henkilöstö

Kun työhyvinvointia lähdetään työntekijälähtöisesti kehittämään, on mahdollisuus onnistua. Henkilöstö otetaan mukaan myös tilojen suunnitteluun.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu ravinnosta, unesta ja liikunnasta. Jotta kokonaisuus on hallussa, tulee näiden kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden edistämiseen olla tarjontaa.

Johdolle ja esihenkilöille koulutusta

Ylin johto hyötyy strategisen henkilöstöjohtamisen osaamisen vahvistamisesta. Johto ja esihenkilöt tarvitsevat tietotaitoa ja ymmärrystä työhyvinvoinnista ja siitä, mikä kaikki siihen vaikuttaa. Esihenkilöt ja keskijohto on hyvä perehdyttää työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. Lisäksi tarvitaan työkaluja ja keinoja, miten he johtajina ja esihenkilöinä voivat vaikuttaa. Myös työturvallisuuskoulutusta on tärkeää tarjota.

Euro on hyvä konsultti. Säästö sairauspoissaoloissa kannustaa johtoa.

Katso Kone älä hyydy -verkkotapahtuman tallenne

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.