Kuvassa on käsiä yhteenliitettynä. Taustalla vihreää lehvästöä ja auringonvalon kajo.

Hyväntekeväisyys motivoi liikkumaan

ALSO Finland Oy on ICT-alan yritys, jossa henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia johdetaan suunnitelmallisesti. Yrityksessä on valittu neljä hyvinvoinnin teemaa: ravinto, uni, liikunta ja itsensä johtaminen. Jokaisesta teemasta järjestetään henkilöstölle säännöllisesti valmennuksia.

– On lyhytnäköistä ajatella, että töissä tehdään vain töitä. Moni voi nykyään työelämässä huonosti ja uupumus kasvaa. Työnantaja voi ja sen kannattaa huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja edistää eri tavoin heidän hyvinvointiaan. Asian eteen pitää nähdä vähän vaivaa, mutta se on sen arvoista, sanoo Regional HR Business Partner Ilari Lipsonen, jonka vastuulla on yrityksen henkilöstökehitys ja kulttuuri. 

Liikuntasovelluksesta konkretiaa ja yhteisöllisyyttä etätöihin

Liikunta yhtenä hyvinvoinnin osatekijänä koetaan ALSO:lla erittäin tärkeäksi. Kaikkia työntekijöitä halutaan kannustaa liikkumaan ja liikunnan hyötyjä nostetaan esiin. Yrityksessä hyödynnetään suomalaista HeiaHeia-sovellusta, koska se on todettu konkreettiseksi tavaksi lisätä henkilöstön liikkumista.

– Sovelluksesta saa erinomaisia vinkkejä omaan tekemiseen. Se tarjoaa uusia lajeja kokeiluun, kulkee helposti puhelimessa mukana ja sen avulla on helppo seurata omaa edistymistään. Lisäksi sovelluksen kautta voimme jakaa liikkumistamme muulle henkilöstölle ja näin kannustaa toinen toisiamme. Applikaatio on osoittautunut erityisen toimivaksi nyt korona-aikana, koska sen avulla on voitu luoda yhteisöllisyyttä, kun ei ole ollut mahdollisuutta tavata toisia kasvokkain. Lisäksi applikaation kautta liikunta-asia on pysynyt esillä ja puheissa, kertoo ALSO:n Logistics Team Lead Mikko Koskinen.

Inspiroivat haasteet ja hyvä tarkoitus innostavat myös vähemmän liikuntaa harrastavia jatkuvaan liikkumiseen.

Liikkumalla rahaa hyvään tarkoitukseen

Vuoden ympäri ALSO:lla järjestetään 2–3 kuukautta kestäviä liikuntahaasteita, joilla kerätään varoja henkilöstön valitsemiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Varoja on kerätty muun muassa Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle, Hope ry:lle sekä Ruokakassikeräykseen. HeiaHeia-sovellukseen voidaan asettaa haaste esimerkiksi kilometreinä, minkä jälkeen kaikkien on reaaliajassa helppo seurata liikuntasuoritusten määriä ja varojen kertymistä.

– Monia hyväntekeväisyys motivoi tekemään vielä sen ekstrakilometrin tai muun suoritteen. Inspiroivat haasteet ja hyvä tarkoitus innostavat myös vähemmän liikuntaa harrastavia jatkuvaan liikkumiseen. Onhan tämä meille myös tärkeä tekijä työnantajamielikuvan kannalta, kiteyttää Ilari Lipsonen.