Mie, sie ja myö – yhteisöllisyydestä ja yrityskulttuurista energiaa

Lappeenrannan Energia on Lappeenrannan kaupungin konserniyhtiö, jonka ydinlupauksiin kuuluvat ihmiset ja ihmisten johtaminen. Tämä lupaus on konkretisoitu panostamalla henkilöstön liikkumiseen, yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin erinomaisin tuloksin. Yhteisöllisyys vahvistaa yrityskulttuuria, josta syntyy vahva kilpailuetu.

Lappeenrannan Energialla henkilöstön vaihtuvuus on pientä, työsuhteet ovat pitkiä, sairauspoissaolot ovat alhaisia ja ihmiset viihtyvät ja maine kiirii.

– Teknisiä palveluita tuottavassa yrityksessä ydinlupaukset usein kohdentuvat tekniikkaan ja talouteen, mutta Lappeenrannan Energian ydinlupauksen keskiössä ovat ihmiset ja ihmisten johtaminen, kertoo toimitusjohtaja Arto Nikkanen tyytyväisenä.

Yrityksessä henkilöstöä kannustetaan liikkumaan ja kiinnittämään huomioita omaan terveyteensä ja heitä kuullaan ja osallistetaan.

Aktiivinen henkilöstökerho

Hyvinvoinnin rinnalla toinen keskeinen arvo Lappeenrannan Energialla on yhteisöllisyys. Henkilöstökerho Enertiimi järjestää kerran kuussa henkilöstön toiveiden pohjalta virkistystapahtuman.

– Enertiimin kymmenhenkinen porukka saa aikaiseksi monenlaisia tapahtumia jo pienelläkin budjetilla lähialueella, toteaa käytöntarkkailija Päivi Kettunen.

Monipuolinen liikuntatarjonta

Lappeenrannan Energian henkilöstöllä on käytössään kaksi kuntosalia. Näiden lisäksi tarjolla on ollut mm. ohjattua taukoliikuntaa, hyvinvointiluentoja, monenlaisia lajitutustumisia, uintikoulu, laskettelukausilippuja ja hiihto-opetusta sekä suksien voitelutempauksia. Erityisen suosion työntekijöiden keskuudessa on saanut työmatkapyöräily – lähes puolella henkilöstöstä on työsuhdepyörä.

– Työsuhdepyörän hankinnan myötä pyöräilyharrastus käynnistyi monen vuoden tauon jälkeen. Nyt tulee pyöräiltyä niin kesät kuin talvetkin, kertoo Päivi Kettunen.

Henkilöstö kokee hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeänä asiana ja sairauspoissaoloja on vähän.

Vaikutukset maineeseen ja vetovoimaan

Mittavat panostukset työntekijöiden hyvinvointiin ovat tuottaneet toivottua tulosta. Henkilöstö kokee hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeänä asiana ja sairauspoissaoloja on vähän. Myös mainevaikutus on merkittävä: Etelä-Karjalassa monet yritykset kärsivät osaavan työvoiman puutteesta, Lappeenrannan Energialla ei tätä ongelmaa ole ollut.

Yhteisöllisyys ytimeksi

Etukeno-verkkotapahtumassa 21.11.2023 yhteisöllisyydestä ja yrityskulttuurista oli keskustelemassa yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukka. Luukka nosti esille, miten koronan jälkeen yhteisöllisyys on noussut uuteen arvoonsa.

– Ihmiset ovat sosiaalisia eläimiä, me tarvitsemme toisiamme, saamme toisistamme energiaa, pystymme jakamaan huoliamme ja pystymme pitämään huolta kollegoiden hyvinvoinnista, kun näemme heitä. Yhteisöllisyyden avulla rakennamme hyvinvointia ja kulttuuria sekä pidämme ihmiset töissä työpaikallamme.

Yhteisöllisyyden eteen täytyy tehdä toimenpiteitä, jotta saadaan kaikki mukaan.

– Työnantaja voi tukea yhteisöllisyyden syntyä monin eri tavoin, kuten sopimalla pelisäännöistä, milloin tullaan toimistolle ja mitä siellä tehdään sekä järjestämällä tapahtumia. Hyvä esimerkki on Lappeenrannan Energian henkilöstökerhon kymmenen hengen porukka, joka kuuntelee henkilöstön toiveita, Luukka toteaa.

Viisaus asuu organisaatiossa

Panu Luukka nostaa esille keskeiset etapit organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Ensin tavoite sanotaan ääneen, esimerkiksi se, että työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää. Sitten lähdetään tekemään konkreettisia tekoja. Teot mittaavat sen, onko organisaatio tosissaan ja onko asia oikeasti tärkeä.

– Tässä ei tarvita mitään erityisosaamista, vaan tahtoa lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Viisaus asuu organisaatiossa. Johdon ei tarvitse kaikkea osata, vaan asiaa voi kysyä ja osallistaa henkilöstön mukaan.

Kulttuuri ohjaa ihmisiä toimimaan oikein

Yrityskulttuuri on työkalu, jonka tehtävänä on mahdollistaa organisaation menestys. Menestys riippuu siitä, mitä organisaatio haluaa saavuttaa, minkä vuoksi onkin oleellista määritellä organisaatiolle tärkeitä asioita. Siten kulttuuri ohjaa ihmisiä toimimaan oikein.

Kulttuuri vetää ihmisiä ja pitää ihmisiä, ja juuri ihmisten kautta organisaatio menestyy

Yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukka

– Ihmisten tulisi olla tärkeitä ja heidät tulisi huomioida kokonaisvaltaisesti, jotta he antavat taitonsa ja osaamisensa yrityksen käyttöön. Kulttuuri vetää ihmisiä ja pitää ihmisiä, ja juuri ihmisten kautta organisaatio menestyy, Luukka painottaa.

Kulttuuri on kilpailuetu

Luukka summaa vielä lopuksi, että kulttuuri on kilpailuetu, jota ei voi kopioida. Ei ole olemassa yhtä oikeaa kulttuuria, joka sopisi jokaiselle yritykselle. Toisesta yrityksistä voi kopioida yksittäisiä ratkaisuja, jos ne sopivat organisaation arvomaailmaan ja sen omaan kulttuuriin. Päälleliimatuista tempuista ei tule kulttuurisesti totta. Kunkin yrityksen on rakennettava kulttuurinsa omista lähtökohdistaan.

Yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukan stepit työnantajille liikunnallisen kulttuurin luomiseen

  • sanotaan tavoite ääneen
  • haetaan ymmärrystä työntekijöistä, mitä he arvostavat
  • tehdään toimenpiteitä, jotka liittyvät työntekijöille merkityksellisiin asioihin
  • valtuutetaan ihmisiä toteuttamaan (esimerkiksi saa liikkua tunnin työajalla tai osallistua taukojumppaan)
  • huomioidaan kuitenkin, että kulttuuri antaa myös luvan jäädä pois toiminnasta
  • pidetään asioita ja tekoja systemaattisesti esillä, jotta niihin sitoudutaan
  • palkitaan

Lappeenrannan Energian insertti nähtiin osana Liikkuva aikuinen -ohjelman Etukeno-verkkotapahtumaa Työkykyä ja tulosta – Miten työpaikalle rakennetaan liikunnallinen kulttuuri? Katso Lappeenrannan Energian insertti alla olevasta upotuksesta.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Katso alla olevasta upotuksesta Etukeno-verkkotapahtuma. Keskustelu Panu Luukan kanssa alkaa kohdasta 43:02.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.