Kuvassa näkyy kaksi miestä istumassa pöydän äärellä. Molemmilla on hikinauhat päässä.

Missä työelämä, siellä liikunta

Uusi hallitusohjelma nostaa liikunnan työelämän ytimeen ensimmäistä kertaa. Liikunnan rooli laajenee vapaa-ajan harrastuksesta työhyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn yhdeksi kulmakiveksi. Muutos on merkittävä ja edellyttää uutta otetta ja osaamista erityisesti työnantajilta ja työterveyshuolloilta.

Liikunta tehostaa työhyvinvointia

Hallitusohjelma korostaa liikunnan merkitystä työhyvinvoinnille. Ohjelmassa haetaan uusia tapoja edistää työntekijöiden liikkumista sekä laajentaa kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntaseteleiden käyttöä. Lisäksi mm. vahvistetaan ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluita, valmistellaan työkykyohjelmaa ja jatketaan Työelämän ja hyvän mielenterveyden ohjelmaa.

Pito- ja vetovoimaa

Hallitus haluaa myös edistää esimerkillistä työnantajapolitiikkaa ja lisätä valtion houkuttelevuutta työnantajana. Valtio vahvistaa työntekijöidensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia monin keinoin.

Hyvinvointialueita kannustetaan edistämään työhyvinvointia ja vähentämään sairauspoissaoloja, jotta taataan riittävä sote-henkilöstön määrä.

Lopputuloksena on, että liikunta integroituu tiiviimmin työpaikkojen arkeen. Työnantajien tulee entistä enemmän tukea henkilöstön fyysistä aktiivisuutta ja miettiä, miten liikunta voi parhaiten tukea työkykyä ja -hyvinvointia, myös työaikana.

Lisää osaamista

Tarvitaan uutta osaamista, jotta liikunnalliset ratkaisut voidaan ottaa käyttöön työhyvinvoinnin ja työkyvyn tueksi. Työpaikkojen päätöksentekijät, kuten johto ja HR tarvitsevat tietoja ja taitoja. Lisäksi työterveyshuollon osaamista liikunnallisten ratkaisujen toteutuksessa on hyvä vahvistaa. Hallitusohjelmassa osaajapulaan vastataan jatkuvan oppimisen keinoin. Ammattikorkeakoulut nähdään avainasemassa uuden osaamisen tarjoajina.

Kilpailukyky perustuu hyvinvointiin

Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on korkea osaamistaso, Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky. Tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta turvataan myös siten, että fyysinen aktiivisuus kasvaa jokaisessa ikäryhmässä.

Suomi Liikkeelle

Hallitus laatii kaikki hallinnonalat kattavan ja valtioneuvostotasoisen Suomi Liikkeelle -ohjelman, jonka päämääränä on lisätä liikunnallista elämäntapaa ja toimintakykyä. Ohjelma on uraauurtava kokonaisuus, jossa voimansa yhdistävät mm. ministeriöt, yritykset, työmarkkinajärjestöt, media ja kansalaisyhteiskunta (mm. järjestöt ja liikuntaseurat). Yhtenä toimenpiteenä on, että työssä jaksamista tuetaan ottamalla liikkuminen keskeiseksi osaksi työkyvyn ja työelämän kehittämistä. Lisäksi selvitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työnantajien vaikuttavimmat keinot edistää työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta.

Työelämää koskee myös se, miten työmatkat taitetaan. Hallitusohjelma parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä monin keinoin. Kestävät kulkutavat tukevat myös ilmastotavoitteita.

Työllisyyttä ja elinvoimaa

Hallitus näkee kunnat ja kaupungit elinvoiman vetureina ja vahvistaa kuntien sekä hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja työllisyyden edistämiseksi. TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle ja työvoimapalveluita uudistetaan. Työvoimapalveluissa työttömäksi jääneelle turvataan laaja alkukartoitus, jonka jälkeen hän vastaanottaa yksilöllisiä ja työllistymistä edistäviä palveluita velvoitteineen. Tässä on selkeä paikka ohjata asiakkaita kunnan työvoimapalveluista esimerkiksi liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvontapalvelua tarjoaa maksuttomasti jo yli puolet Suomen kunnista.

Työelämän uusi kulmakivi

Liikunta toimii yhtenä keinona työ- ja toimintakyvyn sekä terveyden ja työhyvinvoinnin lisääjänä. Sen perustelut ovat vahvat, mutta se ei yksin riitä. Liikunnan kumppaneina ovat työelämän toimijat, kunnat, hyvinvointialueet, työterveyshuollot ja yritykset. Jatkuvaa oppimista sekä TKI-toimintaa turvaavat muun muassa korkeakoulut.

Liikunnan tulee integroitua jo olemassa oleviin rakenteisiin ja ottaa huomioon työelämän lainsäädännön mahdollisuudet. Vastavuoroisesti liikunnan tulisi olla myös mukana työelämän kehittämisen ohjelmissa ja strategioissa, joista vastaavat esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Toteutus edellyttää kaikilta mukana olevilta näkemyksellisyyttä ja rohkeutta. Missä työelämä, siellä liikunta.

Lähde:
Vahva ja välittävä Suomi – Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.