En man och en kvinna sitter vid ett konferensbord vända mot en blankett och kaffekoppar.

LÄTT ATT MOTIONERA PÅ ARBETSPLATSEN

När man vill ha effekter med hjälp av motionslösningar lönar det sig att inleda arbetet med att göra upp en plan.

BÖRJA MED ATT UTREDA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL

I en arbetsgemenskap med bara några personer är det lätt att motionera. Alla känner varandra och arbetet går redan smidigt. I en lite större arbetsgemenskap lönar det sig att göra upp en plan.

Vilka är behoven på er arbetsplats? Vilka är personalens önskemål? Syns till exempel problem med stöd- och rörelseorganen i företagshälsovårdens statistik? Finns det risker eller nackdelar som kan minskas med motion? Hur kan effekterna verifieras? Bland annat dessa frågor är det bra att fundera på när planen utarbetas.

Personalen och företagshälsovården deltar i planeringen

Utgångsläget kan utredas till exempel genom en enkät riktad till personalen, riskkartläggningar eller företagshälsovårdens arbetsplatsbesök eller utredningar. Det lönar sig att inkludera personalen, och gärna även företagshälsovården, i det gemensamma planeringsarbetet. En del av åtgärderna kostar och en del kräver endast arbetsinsats. Kan företagshälsovårdens avtal skräddarsys i enlighet med målet? Finns det motiveringar ur arbetarskyddets synvinkel, varvid engagemanget stärks på hela organisationsnivå?

Insamling av erfarenheter och effekter

Sedan är det bara att sätta igång. Du kommer igång med TOPP 5-listan och på den här webbplatsen hittar du fler idéer.

För att undvika att det blir en engångsföreteelse lönar det sig att fundera på hur man följer upp erfarenheter och effekter. Det lönar sig att samla in respons och utvecklingsförslag från personalen. Arbetsgivaren är i allmänhet intresserad av om den ekonomiska och tidsmässiga satsningen var lönsam. Minskade till exempel sjukfrånvaron eller förbättrades personalens välbefinnande? Bedömningen av verksamhetens effekter och insamlingen av respons ger en fingervisning om framtidens planer.

Hör till bilden

I bästa fall är motionsmetoder som stöder arbetsförmågan med i arbetsgemenskapens strategi eller i planen för ledning av arbetsförmågan. Pensionsförsäkringsbolagen hjälper med planeringen av ledning utifrån arbetsförmåga.

SÅ HÄR GÅR DET FRAMÅT

Kartläggning av utgångsläget

 • Utredning av arbetstagarnas behov och önskemål
 • Vid behov en enkät eller annat utredningsarbete för att utreda utgångsläget för just er arbetsgemenskap och vad som behöver ändras
 • Möjlighet för arbetstagare att lägga fram förslag och idéer
En blädderblock.
En man och en kvinna planerar.

Gemensam planering

 • Planeringsarbete i samarbete med personalen
 • Vid behov kan ni ta med företagshälsovården och arbetarskyddet samt en eventuell producent av motionstjänster

Plan

 • Samarbetspartner, ansvar och arbetsfördelning
 • Åtgärder
 • Budget
 • Uppföljning av resultatens effekter
 • Utveckling av verksamheten utifrån resultat och respons
 • I och med planen kan främjandet av arbetsförmågan med hjälp av motion integreras i organisationens strategi eller i ledningen utifrån arbetsförmåga som helhet.
Pil i bullseye.
Första hjälpen tecken.

Företagshälsovårdens roll

 • Genom samarbete med företagshälsovården kan åtgärderna inriktas på de mest centrala riskerna som hotar arbetsförmågan och orsakerna till sjukfrånvaro
 • Lägga till motionsbaserade lösningar i företagshälsovårdens verksamhetsplan för såväl förebyggande som rehabiliterande arbete

Arbetarskyddets möjligheter

 • I bedömningen av faror, olägenheter och risker ingår arbetets belastning, personalens arbetsförmåga och arbetsmiljön, som det lönar sig att granska till exempel med tanke på stöd- och rörelseorganens hälsa.
 • I verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet ingår behovet av verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och en plan för hur den ska genomföras i samarbete med företagshälsovården.

Arbetarskyddet kan fungera som grund för motionslösningar i hela organisationen.

Man kraschar.