Kuvassa kaksi naista ja yksi mies venyttelevät seisaaltaan neuvottelupöydän ääressä.

Henkilöstön työkykyä kannattaa tukea

Ovatko elintavat jokaisen oma asia? Vai kannattaisiko työnantajan tukea henkilöstön terveellisiä elintapoja? Kyllä, ehdottomasti. On vahva näyttö siitä, että terveellisten elintapojen edistäminen työpaikalla kannattaa.

Elintavoilla tarkoitetaan liikunnan määrää, ruokailutottumuksia, painoa, alkoholin käyttöä sekä tupakointia. Nämä kaikki vaikuttavat terveyteen, toimintakykyyn sekä työkykyyn.

Kohentuneet elintavat tekevät yksilölle hyvää. Ne parantavat sekä fyysistä terveyttä että mielenterveyttä, samoin kuin koettua työkykyä. Samanaikaisesti sairauspoissaolojen väheneminen tuo työnantajalle myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Kaiken kaikkiaan kustannusvaikuttavuus muodostuu siitä, että terveellisten elintapojen tukeminen vähentää sairastavuutta sekä muita riskitekijöitä. Elintavat ja työkyky vaikuttavat toisiinsa.

Yhteinen suunnittelu ja työn luonne lähtökohtana

Työpaikoilla on käytössään monenlaisia keinoja, joilla terveellisiin elintapoihin voidaan kannustaa. Näitä ovat lounas- ja liikuntaedut, työpaikkaliikunta, tupakoinnin lopettamisesta annettavat taloudelliset palkinnot tai työpaikkatupakoinnin kieltäminen. Tämä Liikkuva työelämä -sivusto pureutuu liikunnallisiin keinoihin työkyvyn tukena.

Kun työpaikalla mietitään, miten otetaan käyttöön liikunnalliset keinot työkyvyn tukena tai lähdetään edistämään muita terveellisiä elintapoja, parhaat tulokset saadaan osallistamalla koko työyhteisö mukaan suunnitteluun. Sosiaalinen tuki ja kaikkien näkemysten kuuleminen vahvistavat sitoutumista ja lisäävät motivaatiota käyttäytymisen muutokseen. Liikunnalla työkykyä ja tulosta -oppaaseen on listattu yksinkertaisimmat liikunnalliset keinot työkyvyn tueksi.

Työn luonne vaikuttaa siihen, millaiset ratkaisut toimivat parhaiten. Onko kyseessä esimerkiksi istumatyö tai onko työ fyysisesti vaiko psyykkisesti kuormittavaa. Ratkaisut voivat olla yksilölähtöisiä tai koko työyhteisön yhteisiä. Lisäksi työympäristön ratkaisuilla on merkitystä. Esimerkiksi, jos työpaikalla kannustetaan työmatkaliikkumiseen, tulee pyörien säilytyksen, pukuhuoneiden ja pesutilojen olla kunnossa.

Työterveyshuolto kumppaniksi

Kuormittavan aikakauden edelleen jatkuessa henkilöstön hyvinvoinnin, työkyvyn ja terveyden lisäämiseen kannattaa satsata. Liikkeelle voi lähteä muutamalla teolla. Työterveyshuolto on myös oiva kumppani mietittäessä laajempaa suunnitelmaa. Optimaalista on, että toiminta olisi osa työpaikan normaalia toimintaa. Silloin niin liikunnallisten keinojen kuin muiden terveellisten elintapojen edistäminen kannattaa sisällyttää mukaan henkilöstöjohtamisen tai työkykyjohtamisen suunnitelmiin. Esihenkilöiden osaamiseen tulee myös panostaa. 

Työkyvyn tukitoimien vaikuttavuutta on tutkittu

Alkuvuodesta 2022 julkaistu tutkimuskatsaus osoittaa työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutukset. Terveellisten elintapojen edistäminen työpaikalla on yksi keino, josta on vahva näyttö. Työkyvyn tuen vaikuttavuus -katsauksessa selvitettiin toimenpiteet, joiden avulla on mahdollista vähentää sairauspoissaoloja, pitkäaikaista työkyvyttömyyttä ja työstä poistumista sekä toisaalta lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä.

Terveellisten elintapojen ohella vahvaa näyttöä on osoitettu olevan myös yksilölähtöisellä stressinhallinnalla, korvaavan työn mallilla ja työn muokkauksella. Lisäksi osasairauspäivärahalla ja yksilöpsykoterapialla oli myönteisiä vaikutuksia. Kohtuullista näyttöä löytyi myös työuravalmennuksen, työkykykoordinaattoritoiminnan, psykososiaalisen työympäristön ja fyysisen ergonomian kehittämisen vaikutuksista.

Tutkijat totesivat, että työkykyä tukevat arkikäytännöt työpaikoilla ovat osa työkyvyn ylläpitoa ja työkyvyttömyyden ehkäisyä. Lisäksi erilaisten toimenpiteiden yhdistäminen todettiin usein vaikuttavaksi. Tutkimusnäyttöä oli eniten yksilötason toimenpiteiden osalta, mutta katsauksessa todettiin, ettei näytön vähyys tarkoita sitä, etteivätkö työyhteisöön tai laajempaan joukkoon kohdentuvat ennaltaehkäisevät toimenpiteetkin voisi olla vaikuttavia. Jatkotutkimukselle on tarve.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.