Rakennusmies venyttelee kepin kanssa rakennustyömaalla.

Johtaja, puhu liikunnan puolesta

Liikunta on loistava keino ennaltaehkäistä tyypillisimpien sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syitä. Liikkuminen vähentää ahdistuksen, masennuksen ja stressin kokemista. Se tunnetusti tepsii myös moniin tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Tämän vuoksi työnantajien kannattaa panostaa monin eri keinoin henkilöstön liikkumiseen.

Työterveyslaitoksen tuore analyysi toteaa, miten eri liikuntalajien avulla lisätään työstä palautumista ja työkykyä. Lajin valinnassa on huomioitava työn luonne. Istumatyyppistä työtä tekevien liikunnalliset ratkaisut eroavat siitä, miten fyysisesti kuormittavaa työtä tekevät pitävät yllä työkykyään ja hyvinvointiaan.

Puhe ja kannustus eivät maksa mitään

Työnantajien, johdon ja lähijohtajien tulisi systemaattisesti puhua työkyvyn ja liikunnan puolesta, on sitten kyseessä rekrytointi, perehdyttäminen, kehityskeskustelu tai työyhteisön yhteinen tilaisuus. Puhuminen ja kannustaminen eivät maksa mitään. Samalla työyhteisön uudet toimintatavat saadaan alulle. 

Työpaikalle on löydettävissä lukuisia erilaisia liikunnallisia ratkaisuja aina työpäivän aikaisista tauoista työmatkaliikkumisen tukemiseen. Työterveyshuollon palveluita sovittaessa liikunta-asiat kannattaa ottaa mukaan.

Suomalaisista työikäisistä vain kaksikymmentä prosenttia liikkuu riittävästi. Tämä tarkoittaa kahta ja puolta miljoonaa ihmistä, jotka eivät liiku edes maltillisen liikkumissuosituksen minimimäärää. Liikkumisen avulla työikäisten terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä on mahdollista parantaa reippaasti – tämä potentiaali työnantajien kannattaa hyödyntää. Kun henkilöstö jaksaa ja voi hyvin, näkyy tämä varmasti koko työyhteisön toiminnassa.

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.