Liikunta työn tuottavuuden tukijana

Työntekijöiden riittävään liikkumiseen panostamalla voidaan aikaansaada terveyshyötyjen lisäksi säästöjä jopa maailmantaloudellisesti. Salaisuus tähän piilee työn tuottavuuden kasvussa.

Maailman terveysjärjestön kestävyysliikuntasuosituksen mukaisesti, eli vähintään 150 minuuttia viikossa kohtalaisen rasittavasti liikkuvilla työikäisillä on vähemmän sairauspoissaoloja kuin tätä vähemmän liikkuvilla. Riittävästi liikkuvat työikäiset myös työskentelevät harvemmin sairaana tai puolikuntoisena, ja heidän työnsä tuottavuuden onkin todettu olevan parempi kuin vähäisesti liikkuvilla. Tämän taustalla voi olla esimerkiksi liikkumisen myötä parantunut fyysinen ja psyykkinen terveydentila.

Globaalisti lähes 9 biljoonan dollarin säästöt 30 vuodessa

Lisääntyneen liikunnan myötä parantunut työn tuottavuus voi yhdessä työikäisten vähentyneen ennenaikaisen kuolleisuuden kanssa vaikuttaa merkittävästi maailman talouteen. Maailman työikäisen väestön riittävän aktiivisuuden myötä voitaisiin nimittäin saavuttaa arviolta jopa 6,0–8,6 biljoonan Yhdysvaltain dollarin säästöt globaalissa bruttokansantuotteessa vuosien 2020–2050 aikana. Suurimman osan näistä taloudellisista voitoista arvioitaisiin johtuvan juuri parantuneesta työn tuottavuudesta.

Riittävän liikkumisen avulla ihmiset voivat pysyä terveempinä ja elää pidempään, mistä johtuen he voivat olla vähäisesti liikkuvia ihmisiä tuottavampia. Liikkumisen hyödyt eivät siis kosketakaan vain yksilöä, vaan myös yhteiskuntaa ja taloutta laajemmin. Tämän toivotaan rohkaisevan organisaatioita ja päättäjiä panostamaan väestön liikkumiseen etenkin korkean tulotason maissa, joissa väestö liikkuu vähäisesti. Työikäisten liikkumiseen satsaaminen voi johtaa terveyshyötyjen ohella parempaan työn tuottavuuteen ja merkittäviin taloudellisiin hyötyihin.

Nämä tulokset ovat peräisin Hafnerin ja muiden (2020) tuoreesta tutkimuksesta, jonka päätavoitteena oli mallintaa ennuste työikäisen väestön liikunnan lisäämisen hyödyistä globaalin talouden kannalta seuraavien 30 vuoden aikana. Tätä mallinnusta varten tutkittiin liikunnan ja työn tuottavuuden välisiä yhteyksiä laajoilla yli 120 000 työntekijältä kerätyillä kyselytutkimuksilla. Lisäksi tutkittiin liikunnan ja ennenaikaisen kuolleisuuden yhteyksiä analysoimalla 74 tutkimusta yhteen koonneen katsauksen tuloksia.

Lähde
Hafner, M., Yerushalmi, E., Stepanek, M., Phillips, W., Pollard, J., Deshpande, A., … & Van Stolk, C. 2020. Estimating the global economic benefits of physically active populations over 30 years (2020–2050). British Journal of Sports Medicine, 54(24), 1482-1487. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102590

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa työkyvyn parantamiseen liikunnan avulla.