Mies ja nainen keskustelevat pöydän ääressä.

Ota rohkeasti puheeksi

Kaikilla työpaikoilla liikunnasta on hyötyä. Työnantaja pitää tärkeänä henkilöstön terveyttä, työtyytyväisyyttä ja työkykyä. Ja on siitä myös vastuussa.

Vastuullisuus on päivän sana

Jos näet, että työpaikallanne on tarve liikunnallisille ratkaisuille, kannattaa asia ottaa ehdottomasti puheeksi. Johtajaa, esimiestä, henkilöstövastaavaa tai työsuojeluvaltuutettua varmasti kiinnostaa ehdotukset, jotka lisäävät työkykyä, työtyytyväisyyttä ja terveyttä. Vastuullinen henkilöstöpolitiikka on aina kannatettavaa ja vahvistaa myös työpaikan mainetta.

Sinulla on varmasti mielessä jonkin konkreettinen ajatus? Työnantaja pohtii todennäköisesti

Voit ohjata lukemaan lisää ja tutustumaan tarkemmin asioihin juuri näille verkkosivuille. Liikunnallisia ratkaisuja on moneen lähtöön sekä erikokoisiin budjetteihin sopivaksi.

TOP 5 -vinkit työnantajalle työkyvyn tukemiseen >

Mistä lähteä liikkeelle >

Kun liikunnalla tuetaan työkykyä

Monilla työpaikoilla liikuntaa tuetaan jo esimerkiksi rahallisen liikuntaedun muodossa, mutta liikuntaa ei varsinaisesti käytetä juuri työkyvyn tukemisessa. Tämä ajatus saattaa olla työpaikallanne uusi! Ja liikunnan nivominen juuri työkyvyn parantamiseksi vaatii hieman pohdintaa, millaisia tarpeita juuri teidän työpaikallanne on.

Ratkaisuna voi kuitenkin olla niin istumisen tauottaminen liikunnallisella aktiivisuudella kuin laajempikin työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö. Tai se, että työmatkaliikkumiseen kävellen ja pyöräillen olisi mahdollista panostaa nykyistä enemmän.

Työsuojelun näkökulma harvoin käytössä

Työpaikallanne tulee säännöllisesti arvioida vaarat sekä haitat osana työsuojelun toimintaa. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat runsaasti sairauspoissaoloja, minkä vuoksi kannattaa vaarojen ja haittojen arvioinnissa kiinnittää huomioita tule-ongelmiin vaikuttaviin tekijöihin.

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö ja tavoitteet perustuvat juuri työpaikalla tehtyyn riskiarviointiin. Tällöin tule-ongelmien ratkomiselle on perustelu työsuojelun näkökulmasta. Tule-vaivoja voidaan helpottaa kehittämällä työmenetelmiä, työvälineitä ja työolosuhteet. Liikunta on yksi toimiva keino ennaltaehkäistä ja hoitaa tule-ongelmia.

Kannattaa myös huomioida, että työturvallisuuslakiin perustuen työnantajalla on laaja huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Vastuu koskee myös työympäristöä. Työnantajan tulee selvittää, mitä haittoja ja vaaroja työpaikalla on ja laadittava suunnitelmat, miten ne poistetaan tai niiden vaikutukset vähennetään. Ja työntekijän velvollisuus on ilmoittaa heti työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle, jos hän huomaa työpaikalla terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan vaaran.

Lisätietoja työsuojeluasioista on luettavissa www.tyosuojelu.fi